qr kod na stranku

Daňový bonus

Daňový bonus, ako súčasť daňového systému, je príspevok pracujúcemu rodičovi (príp. manželovi rodiča), ktorý má nezaopatrené/vyživované dieťa.

Zamestnanec väčšinou zamestnávateľa požiada o mesačné vyplácanie daňového bonusu, nemusí to však urobiť. Výhodou priebežného vyplácania daňového bonusu je, že ak sa zmení situácia človeka (strata zamestnania, dlhšia PN), vyplatený daňový bonus zostáva.

Počas čerpania PN alebo ošetrovného je pracovný príjem nižší. Ak bolo dieťa celý mesiac choré a rodič naň čerpal dávku pre ošetrovanie člena rodiny (OČR), pracovný príjem rodiča je 0 €, teda nedostane daňový bonus. Ak mu neskôr stúpne príjem, daňový bonus sa zvýši, za obdobie PN/OČR sa však nedoplatí. Preto odporúčame, aby si daňový bonus uplatňoval ten z rodičov, ktorý nečerpá OČR.

Samozrejme, daňový bonus môže v jednom čase poberať iba jeden z rodičov.

Nezaopatrené dieťa

Nezaopatrené/vyživované dieťa je napríklad:

  • dieťa do 6 rokov,
  • dieťa v škôlke, na základnej škole, strednej škole, vysokej škole,
  • dieťa na strednej škole, aj keď brigáduje a zarába.

Nezaopatrené dieťa nie je:

  • dieťa poberajúce invalidný alebo sociálny dôchodok,
  • dieťa, čo neštuduje na škole, aj keď ešte nemá 18 rokov,
  • dieťa, čo študuje externe.

Výška daňového bonusu

Daňový bonus je maximálne vo výške:

  • 50 € pre dieťa nad 18 rokov,
  • 140 € pre dieťa do 17 rokov a 11 mesiacov.

Od júla 2022 výška daňového bonusu závisí aj od výšky pracovného príjmu rodiča, pred júnom 2022 bol iný zákon. Napr. pri dvoch deťoch môže byť vo výške maximálne 27 % základu dane. Základ dane je hrubá mzda znížená o zdravotné a sociálne odvody).

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Do júna 2022 bolo podmienkou poberania daňového bonusu výška daňového príjmu aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy.

Daňový bonus je formou daňového výdavku. Na rozdiel od daňových príjmov, kde je prijímateľom peňazí štátny rozpočet, pri daňovom bonuse je prijímateľom peňazí osoba, platiteľ daní, aj keď administruje daňový úrad. Kategória daňového výdavku bola vytvorená z dôvodu možnosti porovnania daňovo-odvodovo-dávkových systémov jednotlivých krajín. Z pohľadu jednotlivca i verejného rozpočtu je irelevantné, či je bonus technicky súčasťou daní, alebo ho poskytuje úrad práce alebo Sociálna poisťovňa.

Keďže daňový bonus má byť príjmom detí, nepodlieha exekúcii.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 2.1, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/zenodo.6090202, strana 22.


https://www.iz.sk/kalkulacka/danovy-bonus
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .