qr kod na stranku

Daňový bonus

Daňový bonus, ako súčasť daňového systému, je príspevok pracujúcemu rodičovi, ktorý má nezaopatrené/vyživované dieťa.

Výška pracovného príjmu

Zamestnanec zväčša požiada o to, aby mu zamestnávateľ vyplácal daňový bonus mesačne. Potom stačí, aby mal zdaniteľný príjem vyšší ako polovicu minimálnej mzdy iba v danom mesiaci, podmienka súčtu v danom roku nemusí platiť.

Napríklad, zamestnanec sa zamestná za minimálnu mzdu:

 • zamestná sa v novembri: daňový bonus dostane v novembri a decembri,
 • zamestná sa v máji: daňový bonus dostane v máji až decembri. Po vyplnení daňového priznania v marci nasledujúceho roku dostane doplatok daňového bonusu aj za január až apríl (samozrejme, musí požiadať zamestnávateľa o vykonanie daňového priznania alebo si ho urobiť sám).

Počas čerpania PN alebo ošetrovného je pracovný príjem nižší. Teda ak bolo dieťa celý mesiac choré a rodič bol s týmto dieťaťom na OČR, pracovný príjem tohto rodiča je 0 €, teda nedostane daňový bonus. Ak splní podmienku ročného príjmu, dostane ho doplatený v čase daňového priznania (teda o niekoľko mesiacov neskôr). Preto odporúčame, aby si daňový bonus uplatňoval ten z rodičov, ktorý nie je na OČR – teda daňový bonus dostane rodina ihneď.

Samozrejme, daňový bonus môže v jednom čase poberať iba jeden z rodičov.

Nezaopatrené dieťa

Nezaopatrené/vyživované dieťa je napríklad:

 • dieťa do 6 rokov,
 • dieťa v škôlke, na základnej škole, strednej škole, vysokej škole,
 • dieťa na strednej škole, aj keď brigáduje a zarába.

Nezaopatrené dieťa nie je:

 • dieťa poberajúce invalidný alebo sociálny dôchodok,
 • dieťa, čo neštuduje na škole, aj keď ešte nemá 18 rokov,
 • dieťa, čo študuje externe.

Výška daňového bonusu

Daňový bonus je vo výške:

 • 50 € pre dieťa nad 15 rokov,
 • 140 € pre dieťa do 14 rokov a 11 mesiacov.

Od júla 2022 výška daňového bonusu závisí aj od výšky pracovného príjmu rodiča. Napr. pri dvoch deťoch môže byť vo výške maximálne 27 % základu dane.

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Do júna 2022 bolo podmienkou poberania daňového bonusu výška daňového príjmu aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy.

História výšky daňového bonusu

Platí odDaňový bonus
1. 1. 202550 € – 100 €
1. 1. 202350 € – 140 €
1. 7. 202240 € – 70 €
1. 1. 202223,57 € – 47,14 €
1. 1. 202123,22 € – 46,44 €
1. 1. 202022,72 € – 45,44 €
1. 4. 201922,17 € – 44,34 €
1. 1. 201922,17 €
1. 1. 201821,56 €
1. 7. 201321,41 €
1. 7. 201221,03 €
1. 7. 201120,51 €
1. 7. 201020,02 €
1. 7. 200920 €
1. 1. 200919,32 €
1. 7. 2008582 Sk
1. 7. 2007555 Sk
1. 1. 2006540 Sk
1. 9. 2005450 Sk
1. 1. 2004400 Sk

Výška daňového bunusu bola rôzna pre rôzne veky detí:

 • od apríla 2019 bol daňový bonus dvojnásobný pre deti do 6 rokov,
 • od júla 2021 bol daňový bonus 1,7-násobok pre dieťa staršie ako 6 rokov a mladšie ako 15 rokov vrátane (zákon č. 416/2020 Z.z.),
 • od januára 2022 bol 1,85-násobok pre toto dieťa,
 • od júla 2022 je daňový bonus pre deti do 15 rokov vo vyššej výške.

Do júna 2022 musel mať rodič ročný zdaniteľný príjem aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy (§ 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov, teda ročný príjem nad 4 200 €). Od júla 2022 to bolo zmenené tabuľkou uvádzanou vyššie.

Daňový bonus je formou daňového výdavku. Na rozdiel od daňových príjmov, kde je prijímateľom peňazí štátny rozpočet, pri daňovom bonuse je prijímateľom peňazí človek, platiteľ daní, aj keď administruje daňový úrad. Kategória daňového výdavku existuje preto, aby mohli byť daňovo-odvodovo-dávkové systémy porovnateľné medzi krajinami. Z pohľadu človeka i verejného rozpočtu je predsa jedno, či je tento bonus technicky súčasťou daní, alebo či ich rozdáva úrad práce alebo Sociálna poisťovňa.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 2.1, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/zenodo.6090202, strana 22.


https://www.iz.sk/kalkulacka/danovy-bonus
ikona Online učebnica mzdovej kalkulačky

Online učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .