Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Daňový bonus

Daňový bonus, ako súčasť daňového systému, je príspevok pracujúcemu rodičovi, ktorý má nezaopatrené/vyživované dieťa.

Výška pracovného príjmu

Rodič musí mať ročný zdaniteľný príjem aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy (teda ročný príjem nad 3 876 €). Zamestnanec zväčša požiada o to, aby mu zamestnávateľ vyplácal daňový bonus mesačne. Potom stačí, aby mal zdaniteľný príjem vyšší ako polovicu minimálnej mzdy iba v danom mesiaci, podmienka súčtu v danom roku nemusí platiť.

Napríklad, zamestnanec sa zamestná za minimálnu mzdu:

 • zamestná sa v novembri: daňový bonus dostane v novembri a decembri,
 • zamestná sa v máji: daňový bonus dostane v máji až decembri. Po vyplnení daňového priznania v marci nasledujúceho roku dostane doplatok daňového bonusu aj za január až apríl (samozrejme, musí požiadať zamestnávateľa o vykonanie daňového priznania alebo si ho urobiť sám).

Počas čerpania PN alebo ošetrovného je pracovný príjem nižší. Teda ak bolo dieťa celý mesiac choré a rodič bol s týmto dieťaťom na OČR, pracovný príjem tohto rodiča je 0 €, teda nedostane daňový bonus. Ak splní podmienku ročného príjmu, dostane ho doplatený v čase daňového priznania (teda o niekoľko mesiacov neskôr). Preto odporúčame, aby si daňový bonus uplatňoval ten z rodičov, ktorý nie je na OČR – teda daňový bonus dostane rodina ihneď.

Samozrejme, daňový bonus môže v jednom čase poberať iba jeden z rodičov.

Nezaopatrené dieťa

Nezaopatrené/vyživované dieťa je napríklad:

 • dieťa do 6 rokov,
 • dieťa v škôlke, na základnej škole, strednej škole, vysokej škole,
 • dieťa na strednej škole, aj keď brigáduje a zarába.

Nezaopatrené dieťa nie je:

 • dieťa poberajúce invalidný alebo sociálny dôchodok,
 • dieťa, čo neštuduje na škole, aj keď ešte nemá 18 rokov,
 • dieťa, čo študuje externe.

Výška daňového bonusu

Daňový bonus je vo výške:

 • 23,57 € pre dieťa,
 • dvojnásobok (47,14 €) pre dieťa do 6 rokov (zmena od apríla 2019),
 • 1,7-násobok pre dieťa staršie ako 6 rokov a mladšie ako 15 rokov vrátane (zmena platí od júla 2021, zákon č. 416/2020 Z.z.),
 • 1,85-násobok pre toto dieťa od januára 2022.

História výšky daňového bonusu

Platí odDaňový bonus
1. 1. 202223,57 €
1. 1. 202123,22 €
1. 1. 202022,72 €
1. 1. 201922,17 €
1. 1. 201821,56 €
1. 7. 201321,41 €
1. 7. 201221,03 €
1. 7. 201120,51 €
1. 7. 201020,02 €

Daňový bonus je formou daňového výdavku. Na rozdiel od daňových príjmov, kde je prijímateľom peňazí štátny rozpočet, pri daňovom bonuse je prijímateľom peňazí človek, platiteľ daní, aj keď administruje daňový úrad. Kategória daňového výdavku existuje preto, aby mohli byť daňovo-odvodovo-dávkové systémy porovnateľné medzi krajinami. Z pohľadu človeka i verejného rozpočtu je predsa jedno, či je tento bonus technicky súčasťou daní, alebo či ich rozdáva úrad práce alebo Sociálna poisťovňa.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 2.1, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, strana 22.


https://www.iz.sk/kalkulacka/danovy-bonus
ikona Online učebnica mzdovej kalkulačky

Online učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .