qr kod na stranku

Západné Rakúsko - AT3

regióny EÚ: Rakúsko > Západné Rakúsko


mapka Západné Rakúsko AT3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20220,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202215
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021130
miera nezamestnanosti20223,1
miera zamestnanosti202277,6
počet obyvateľov20223 233 522
hustota obyvateľstva202295,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní202214,6
miera nezamestnanosti mladých20226,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20229,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20225,8
index demografickej závislosti202128,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202289,5

wikidata Q23241 Západné Rakúsko in English: AT3 podregióny: Horné Rakúsko, Salzbursko, Tirolsko, Vorarlbersko

demograficky strom AT3 Západné Rakúsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Rakúsko

nace_r2%
R-U64,44 %
A64,94 %
B-E37322 %
F136,98 %
G-I412,125 %
J39,92 %
K44,83 %
L10,21 %
M_N145,49 %
O-Q381,723 %
TOTAL1673,3100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Rakúsko, 2022 demograficky strom AT3 Západné Rakúsko 1996 demografická pyramída demograficky strom AT3 Západné Rakúsko demografická pyramída

ostatné: Rakúsko, Východné Rakúsko, Západné Rakúsko, Južné Rakúsko

susedia: Lichtenštajnsko, NORD-EST, Bádensko-Württembersko, Južné Rakúsko, Východné Rakúsko, Bavorsko, Česko, Švajčiarsko

podregióny: Horné Rakúsko, Salzbursko, Tirolsko, Vorarlbersko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Západné Rakúsko - AT3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .