qr kod na stranku

Západné Rakúsko - AT3

regióny EÚ: Rakúsko > Západné Rakúsko


mapka Západné Rakúsko AT3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202119,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020132
miera nezamestnanosti20214,2
miera zamestnanosti202175,6
počet obyvateľov20213 215 660
hustota obyvateľstva201994,5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20219,83
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202157,86
účasť na celoživotnom vzdelávaní202113,2
miera nezamestnanosti mladých20218,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202111,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,2
index demografickej závislosti202128,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202187,95
demograficky strom AT3 Západné Rakúsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Rakúsko

nace_r2%
J35,82 %
R-U58,74 %
F120,67 %
K40,63 %
O-Q372,923 %
A65,84 %
B-E364,123 %
M_N141,89 %
TOTAL1617,1100 %
L9,21 %
G-I407,625 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Západné Rakúsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Západné Rakúsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom AT3 Západné Rakúsko 1996 demografická pyramída demograficky strom AT3 Západné Rakúsko demografická pyramída

ostatné: Rakúsko, Západné Rakúsko, Východné Rakúsko, Južné Rakúsko

susedia: Lichtenštajnsko, NORD-EST, Bádensko-Württembersko, Južné Rakúsko, Východné Rakúsko, Bavorsko, Česko, Švajčiarsko

podregióny: Horné Rakúsko, Salzbursko, Tirolsko, Vorarlbersko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Západné Rakúsko - AT3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .