qr kod na stranku

Švajčiarsko - CH0

regióny EÚ: Švajčiarsko > Švajčiarsko


mapka Švajčiarsko CH0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202136,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2018158
miera nezamestnanosti20215,3
miera zamestnanosti202179,3
počet obyvateľov20228 738 791
hustota obyvateľstva2019215,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní202122,8
miera nezamestnanosti mladých20218,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20219,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20206,4
index demografickej závislosti202228,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,73
demograficky strom CH0 Švajčiarsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Švajčiarsko

nace_r2%
A90,52 %
B-E551,312 %
F271,36 %
G-I816,617 %
J159,83 %
K222,75 %
L56,21 %
M_N548,712 %
NRP544,912 %
O-Q1172,225 %
R-U250,25 %
TOTAL4684,4100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Švajčiarsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Švajčiarsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CH0 Švajčiarsko 1996 demografická pyramída demograficky strom CH0 Švajčiarsko demografická pyramída

ostatné: Švajčiarsko, Švajčiarsko

susedia: Bavorsko, Burgundsko-Franche-Comté, NORD-OVEST, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, Lichtenštajnsko, NORD-EST, Bádensko-Württembersko, Západné Rakúsko, Auvergne-Rhône-Alpes

podregióny: Région lémanique, Espace Mittelland, Nordwestschweiz, Zürich, Ostschweiz, Stredné Švajčiarsko, Ticino

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Švajčiarsko - CH0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .