qr kod na stranku

Zürich - CH04

regióny EÚ: Švajčiarsko > Švajčiarsko > Zürich


mapka Zürich CH04
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202134,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2018198
miera nezamestnanosti20214,9
miera zamestnanosti202181,4
počet obyvateľov20211 553 423
hustota obyvateľstva2019925,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202121,46
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202162,53
účasť na celoživotnom vzdelávaní202126,1
miera nezamestnanosti mladých20217,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20216,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,7
index demografickej závislosti202125,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,32
demograficky strom CH04 Zürich podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Zürich

nace_r2%
NRP103,212 %
J53,76 %
R-U44,95 %
F32,94 %
K68,78 %
O-Q210,724 %
A8,11 %
B-E74,68 %
M_N130,615 %
TOTAL883,2100 %
L12,91 %
G-I14316 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Zürich, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Zürich

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CH04 Zürich 1996 demografická pyramída demograficky strom CH04 Zürich demografická pyramída

ostatné: Švajčiarsko, Ostschweiz, Région lémanique, Espace Mittelland, Nordwestschweiz, Stredné Švajčiarsko, Zürich, Ticino

susedia: Stredné Švajčiarsko, Ostschweiz, Nordwestschweiz, Freiburg

podregióny: Zürich

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Zürich - CH04, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH04


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH04
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .