qr kod na stranku

Nordwestschweiz - CH03

regióny EÚ: Švajčiarsko > Švajčiarsko > Nordwestschweiz


mapka Nordwestschweiz CH03
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,4
miera nezamestnanosti mladých20227,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202235,3
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202221,8
Demografia
počet obyvateľov20221 191 939
hustota obyvateľstva2022613,7
index demografickej závislosti202230,1
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202290,91
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20228,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20206,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2018169
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202279,9

wikidata Q676537 Nordwestschweiz in English: CH03 podregióny: Bazilej-mesto, Bazilej-vidiek, Aargau

demograficky strom CH03 Nordwestschweiz podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Nordwestschweiz

nace_r2%
A5,41 %
B-E85,513 %
F28,24 %
G-I106,617 %
J173 %
K24,34 %
L5,51 %
M_N74,212 %
NRP119,118 %
O-Q14723 %
R-U31,45 %
TOTAL644,1100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Nordwestschweiz, 2022 demograficky strom CH03 Nordwestschweiz 1996 demografická pyramída demograficky strom CH03 Nordwestschweiz demografická pyramída

ostatné: Švajčiarsko, Stredné Švajčiarsko, Nordwestschweiz, Ostschweiz, Région lémanique, Zürich, Ticino, Espace Mittelland

susedia: Alsasko, Stredné Švajčiarsko, Zürich, Freiburg, Espace Mittelland

podregióny: Bazilej-mesto, Bazilej-vidiek, Aargau

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Nordwestschweiz - CH03, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH03


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH03
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .