qr kod na stranku

Nordwestschweiz - CH03

regióny EÚ: Švajčiarsko > Švajčiarsko > Nordwestschweiz


mapka Nordwestschweiz CH03
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202135,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2018171
miera nezamestnanosti20215
miera zamestnanosti202180
počet obyvateľov20211 181 776
hustota obyvateľstva2019603
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202120,47
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202167,15
účasť na celoživotnom vzdelávaní202123
miera nezamestnanosti mladých20217,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20217,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202111,2
index demografickej závislosti202129,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202189,68
demograficky strom CH03 Nordwestschweiz podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Nordwestschweiz

nace_r2%
NRP74,112 %
J20,93 %
R-U345 %
F30,75 %
K26,24 %
O-Q15724 %
A7,51 %
B-E87,614 %
M_N79,812 %
TOTAL643,2100 %
L6,41 %
G-I11919 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Nordwestschweiz, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nordwestschweiz

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CH03 Nordwestschweiz 1996 demografická pyramída demograficky strom CH03 Nordwestschweiz demografická pyramída

ostatné: Švajčiarsko, Ostschweiz, Région lémanique, Espace Mittelland, Nordwestschweiz, Stredné Švajčiarsko, Zürich, Ticino

susedia: Alsasko, Stredné Švajčiarsko, Zürich, Freiburg, Espace Mittelland

podregióny: Bazilej-mesto, Bazilej-vidiek, Aargau

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Nordwestschweiz - CH03, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH03


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CH03
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .