qr kod na stranku

Alsasko - FRF1

regióny EÚ: Francúzsko > Grand Est > Alsasko


mapka Alsasko FRF1
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226,6
miera nezamestnanosti mladých202212,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20222
podiel dlhodobo nezamestnaných202229,7
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202213,4
Demografia
počet obyvateľov20221 930 273
hustota obyvateľstva2022232,9
index demografickej závislosti202232,1
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202292,66
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202031,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202195
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202270,9

viac na wikipédii wikidata Q1142 Alsasko in English: FRF1 podregióny: Bas-Rhin, Haut-Rhin

demograficky strom FRF1 Alsasko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Alsasko

nace_r2%
A18,82 %
B-E164,919 %
F61,77 %
G-I205,524 %
J20,32 %
K22,43 %
L5,11 %
M_N75,99 %
NRP7,61 %
O-Q22426 %
R-U47,46 %
TOTAL853,6100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Alsasko, 2022 demograficky strom FRF1 Alsasko 1996 demografická pyramída demograficky strom FRF1 Alsasko demografická pyramída

Z wikipédie:

Alsasko (franc. Alsace) je jeden z 26 administratívnych regiónov Francúzska. Nachádza sa na východe Francúzska blízko hraníc s Nemeckom.

V stredoveku bolo súčasťou rímskonemeckej ríše. V priebehu tridsaťročnej vojny vpadli do Alsaska francúzske vojská a Alsasko sa stalo súčasťou Francúzska. Po prusko-francúzskej vojne (1870 – 1871) bolo Alsasko pripojené k Nemeckej ríši. Po 1. svetovej vojne sa stalo znova súčasťou Francúzska.

Súčasťou regiónu sú dva departmenty: Bas-Rhin (doslova Dolný Rýn) a Haut-Rhin (Horný Rýn).

Geografia

Alsasko má povrch 8 283 km² a tým je najmenší región metropolitného Francúzska.

ostatné: Grand Est, Alsasko, Champagne-Ardenne, Lotrinsko

susedia: Franche-Comté, Espace Mittelland, Lotrinsko, Rheinhessen-Pfalz, Nordwestschweiz, Karlsruhe, Freiburg

podregióny: Bas-Rhin, Haut-Rhin

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Alsasko - FRF1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRF1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FRF1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .