qr kod na stranku

Eszak-Magyarorszag - HU31

regióny EÚ: Maďarsko > ALFOLD ES ESZAK > Eszak-Magyarorszag


mapka Eszak-Magyarorszag HU31
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212
podiel dlhodobo nezamestnaných202131,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202152
miera nezamestnanosti20216,3
miera zamestnanosti202167,3
počet obyvateľov20211 112 263
hustota obyvateľstva201984,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní20216,2
miera nezamestnanosti mladých202115,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201535,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202118,4
index demografickej závislosti202131,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202183,24

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Maďarska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Maďarska akt/podiel-nezamestnanosti-madarsko-jaras-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Eszak-Magyarorszag

nace_r2%
A16,84 %
B-E141,930 %
F48,710 %
G-I9420 %
J7,52 %
K6,51 %
M_N24,75 %
O-Q125,126 %
R-U12,53 %
TOTAL479,2100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Eszak-Magyarorszag, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Eszak-Magyarorszag

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HU31 Eszak-Magyarorszag 1996 demografická pyramída demograficky strom HU31 Eszak-Magyarorszag demografická pyramída

ostatné: ALFOLD ES ESZAK, Eszak-Magyarorszag, Eszak-Alfold, Del-Alfold

susedia: Východné Slovensko, Peštianska župa, Eszak-Alfold, Stredné Slovensko, Západné Slovensko

podregióny: Borsod-Abauj-Zemplen, Heves, Nograd

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Eszak-Magyarorszag - HU31, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU31


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU31
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .