qr kod na stranku

Eszak-Magyarorszag – HU31

regióny EÚ: Maďarsko > Dolná zem a sever > Eszak-Magyarorszag


mapka Eszak-Magyarorszag HU31
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20224,99
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,29
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20227
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,05
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022111,86
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201535,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202216,4
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202152
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202269,2

Wikidata Q732210 OpenStreetMap 22711 Eszak-Magyarorszag in English: HU31

Podregióny: Boršodsko-abovsko-zemplínska župa, Hevešská župa, Novohradská župa


demograficky strom HU31 Eszak-Magyarorszag podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226,3
miera nezamestnanosti mladých202212,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20222,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202237,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202352 907
počet nezamestnaných žienz júla 202326 805

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Eszak-Magyarorszag na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Eszak-Magyarorszag akt/podiel-nezamestnanosti-HU31-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Eszak-Magyarorszag

NACE r2%NACE r2%
A18,94 %B-E140,629 %
F51,210 %G-I98,820 %
J6,41 %K6,31 %
M_N24,25 %O-Q124,425 %
R-U17,24 %TOTAL490100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Eszak-Magyarorszag, 2022

Demografia

demograficky strom HU31 Eszak-Magyarorszag 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20221 102 064
hustota obyvateľstva202283,3
index demografickej závislosti202232,2
demograficky strom HU31 Eszak-Magyarorszag demografická pyramída

Ostatné: Dolná zem a sever, Del-Alfold, Eszak-Alfold, Eszak-Magyarorszag

Susedia: Východné Slovensko, Peštianska župa, Eszak-Alfold, Stredné Slovensko, Západné Slovensko

Podregióny: Boršodsko-abovsko-zemplínska župa, Hevešská župa, Novohradská župa

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Eszak-Magyarorszag – HU31, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/HU31


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU31
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .