qr kod na stranku

Východné Slovensko – SK04

regióny EÚ: Slovensko > Slovensko > Východné Slovensko


mapka Východné Slovensko SK04
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20238,9
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20232,78
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20231,93
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20233,78
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202384,93
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023112,24
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202367,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202315
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202252
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202365,7
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202020,1

Viac na wikipédii Wikidata Q363496 OpenStreetMap 946159 Východné Slovensko in English: SK04

Podregióny: Prešovský kraj, Košický kraj


demograficky strom SK04 Východné Slovensko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202310,5
miera nezamestnanosti mladých202330,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20237,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202369,4
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz apríla 202474 119
počet nezamestnaných žienz apríla 202439 302
počet dlhodobo nezamestnanýchz apríla 202437 675

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Východné Slovensko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Východné Slovensko akt/podiel-nezamestnanosti-SK04-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Slovensko

NACE r2%NACE r2%
A15,12 %B-E151,322 %
F89,913 %G-I161,223 %
J24,74 %K10,82 %
M_N32,45 %O-Q182,726 %
R-U18,23 %TOTAL690,5100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Slovensko, 2023

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.587595e+06
hustota obyvateľstva2022101,4
index demografickej závislosti202324,4
demograficky strom SK04 Východné Slovensko demografická pyramída

Ostatné: Slovensko, Východné Slovensko, Bratislavský kraj, Stredné Slovensko, Západné Slovensko

Susedia: Eszak-Magyarorszag, Podkarpatské vojvodstvo, Eszak-Alfold, Malopoľské vojvodstvo, Stredné Slovensko

Podregióny: Prešovský kraj, Košický kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Východné Slovensko – SK04, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/SK04


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK04
ikona Kraje Slovenska

Kraje Slovenska

Kraje Slovenska, aktualizované údaje, číselník.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .