qr kod na stranku

Východné Slovensko - SK04

regióny EÚ: Slovensko > Slovensko > Východné Slovensko


mapka Východné Slovensko SK04
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202210,3
miera nezamestnanosti mladých202227,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20227,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202270,8
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202210,6
Demografia
počet obyvateľov20221 587 945
hustota obyvateľstva2022102,8
index demografickej závislosti202223,5
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202286,59
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202067,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202214,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202151
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202265,5

viac na wikipédii wikidata Q363496 Východné Slovensko in English: SK04 podregióny: Prešovský kraj, Košický kraj

demograficky strom SK04 Východné Slovensko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Východné Slovensko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Východné Slovensko akt/podiel-nezamestnanosti-SK04-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Slovensko

nace_r2%
A14,92 %
B-E163,724 %
F82,112 %
G-I158,223 %
J27,54 %
K11,12 %
M_N355 %
O-Q180,926 %
R-U16,62 %
TOTAL695100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Slovensko, 2022 demograficky strom SK04 Východné Slovensko demografická pyramída

ostatné: Slovensko, Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

susedia: Eszak-Magyarorszag, Podkarpatské vojvodstvo, Eszak-Alfold, Malopoľské vojvodstvo, Stredné Slovensko

podregióny: Prešovský kraj, Košický kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Východné Slovensko - SK04, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK04


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK04
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .