qr kod na stranku

Východné Slovensko - SK04

regióny EÚ: Slovenská republika > Slovensko > Východné Slovensko


mapka Východné Slovensko SK04
erb Východné Slovensko SK04
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20217,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202164,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202050
miera nezamestnanosti202111
miera zamestnanosti202162,9
počet obyvateľov20211 629 120
hustota obyvateľstva2019103,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20203,11
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20213,17
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,3
miera nezamestnanosti mladých202131,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202067,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202118,4
index demografickej závislosti202122,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202185,95

viac na wikipédii

demograficky strom SK04 Východné Slovensko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Slovenska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Slovenska akt/podiel-nezamestnanosti-slovensko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Slovensko

nace_r2%
J27,34 %
R-U19,33 %
F79,812 %
K10,92 %
O-Q18827 %
A20,43 %
B-E161,123 %
M_N34,95 %
TOTAL690,7100 %
G-I144,621 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Slovensko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Východné Slovensko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SK04 Východné Slovensko demografická pyramída

ostatné: Slovensko, Západné Slovensko, Východné Slovensko, Stredné Slovensko, Bratislavský kraj

susedia: Eszak-Magyarorszag, Podkarpatské vojvodstvo, Eszak-Alfold, Malopoľské vojvodstvo, Stredné Slovensko

podregióny: Prešovský kraj, Košický kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Východné Slovensko - SK04, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK04


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK04
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .