qr kod na stranku

Východné Slovensko – SK04

regióny EÚ: Slovensko > Slovensko > Východné Slovensko


mapka Východné Slovensko SK04
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202210,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20222,92
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20222,22
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20223,76
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202286,59
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022115,79
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202067,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202214,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202151
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202265,5
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202020,1

Viac na wikipédii Wikidata Q363496 OpenStreetMap 946159 Východné Slovensko in English: SK04

Podregióny: Prešovský kraj, Košický kraj


demograficky strom SK04 Východné Slovensko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202210,3
miera nezamestnanosti mladých202227,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20227,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202270,8
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz decembra 202374 958
počet nezamestnaných žienz decembra 202339 865
počet dlhodobo nezamestnanýchz decembra 202337 708

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Východné Slovensko na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Východné Slovensko akt/podiel-nezamestnanosti-SK04-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Slovensko

NACE r2%NACE r2%
A14,92 %B-E163,724 %
F82,112 %G-I158,223 %
J27,54 %K11,12 %
M_N355 %O-Q180,926 %
R-U16,62 %TOTAL695100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Slovensko, 2022

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.587595e+06
hustota obyvateľstva2022102,8
index demografickej závislosti202324,4
demograficky strom SK04 Východné Slovensko demografická pyramída

Ostatné: Slovensko, Východné Slovensko, Západné Slovensko, Bratislavský kraj, Stredné Slovensko

Susedia: Eszak-Magyarorszag, Podkarpatské vojvodstvo, Eszak-Alfold, Malopoľské vojvodstvo, Stredné Slovensko

Podregióny: Prešovský kraj, Košický kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Východné Slovensko – SK04, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/SK04


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SK04
ikona Kraje Slovenska

Kraje Slovenska

Kraje Slovenska, aktualizované údaje, číselník.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .