qr kod na stranku

Eszak-Alfold - HU32

regióny EÚ: Maďarsko > ALFOLD ES ESZAK > Eszak-Alfold


mapka Eszak-Alfold HU32
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202136,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202049
miera nezamestnanosti20217,2
miera zamestnanosti202168,5
počet obyvateľov20211 435 131
hustota obyvateľstva201983,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20213,69
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20217,55
účasť na celoživotnom vzdelávaní20216,7
miera nezamestnanosti mladých202121,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202138,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202117,1
index demografickej závislosti202128,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202186,14
demograficky strom HU32 Eszak-Alfold podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Maďarska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Maďarska akt/podiel-nezamestnanosti-madarsko-jaras-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Eszak-Alfold

nace_r2%
J81 %
R-U24,24 %
F65,910 %
K5,41 %
O-Q177,227 %
A46,67 %
B-E154,524 %
M_N29,55 %
TOTAL646,4100 %
L2,90 %
G-I132,320 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Eszak-Alfold, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Eszak-Alfold

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HU32 Eszak-Alfold 1996 demografická pyramída demograficky strom HU32 Eszak-Alfold demografická pyramída

ostatné: ALFOLD ES ESZAK, Eszak-Magyarorszag, Eszak-Alfold, Del-Alfold

susedia: Východné Slovensko, Eszak-Magyarorszag, Peštianska župa, Nord-Vest, Del-Alfold

podregióny: Hajdu-Bihar, Jasz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmar-Bereg

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Eszak-Alfold - HU32, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU32


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU32
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .