qr kod na stranku

Eszak-Alfold – HU32

regióny EÚ: Maďarsko > Dolná zem a sever > Eszak-Alfold


mapka Eszak-Alfold HU32
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20224,96
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,61
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20226,48
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202286,45
podiel nezamestnanosti mužov a žien202287,88
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202233,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202215
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202149
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202270,3
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202024,1

Wikidata Q905227 OpenStreetMap 22715 Eszak-Alfold in English: HU32

Podregióny: Hajducko-bihárska župa, Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká župa, Sabolčsko-satmársko-berežská župa


demograficky strom HU32 Eszak-Alfold podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226,4
miera nezamestnanosti mladých202216,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20222,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202232,8
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz januára 202452 735
počet nezamestnaných žienz januára 202427 427

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Eszak-Alfold na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Eszak-Alfold akt/podiel-nezamestnanosti-HU32-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Eszak-Alfold

NACE r2%NACE r2%
A48,47 %B-E158,924 %
F57,49 %G-I138,621 %
J9,51 %K8,11 %
L3,71 %M_N27,34 %
O-Q179,727 %R-U23,24 %
TOTAL654,9100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Eszak-Alfold, 2022

Demografia

demograficky strom HU32 Eszak-Alfold 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.405012e+06
hustota obyvateľstva202282,1
index demografickej závislosti202329,7
demograficky strom HU32 Eszak-Alfold demografická pyramída

Ostatné: Dolná zem a sever, Eszak-Magyarorszag, Eszak-Alfold, Del-Alfold

Susedia: Východné Slovensko, Eszak-Magyarorszag, Peštianska župa, Nord-Vest, Del-Alfold

Podregióny: Hajducko-bihárska župa, Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká župa, Sabolčsko-satmársko-berežská župa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Eszak-Alfold – HU32, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RHU32, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU32
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .