qr kod na stranku

Eszak-Alfold - HU32

regióny EÚ: Maďarsko > ALFOLD ES ESZAK > Eszak-Alfold


mapka Eszak-Alfold HU32
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226,4
miera nezamestnanosti mladých202216,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20222,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202232,8
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,2
Demografia
počet obyvateľov20221 423 751
hustota obyvateľstva202282,1
index demografickej závislosti202229,6
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202286,45
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202233,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202215
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202149
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202270,3

wikidata Q905227 OpenStreetMap 22715 Eszak-Alfold in English: HU32 podregióny: Hajdu-Bihar, Jasz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmar-Bereg

demograficky strom HU32 Eszak-Alfold podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Eszak-Alfold na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Eszak-Alfold akt/podiel-nezamestnanosti-HU32-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Eszak-Alfold

nace_r2%
A48,47 %
B-E158,924 %
F57,49 %
G-I138,621 %
J9,51 %
K8,11 %
L3,71 %
M_N27,34 %
O-Q179,727 %
R-U23,24 %
TOTAL654,9100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Eszak-Alfold, 2022 demograficky strom HU32 Eszak-Alfold 1996 demografická pyramída demograficky strom HU32 Eszak-Alfold demografická pyramída

ostatné: ALFOLD ES ESZAK, Eszak-Magyarorszag, Eszak-Alfold, Del-Alfold

susedia: Východné Slovensko, Eszak-Magyarorszag, Peštianska župa, Nord-Vest, Del-Alfold

podregióny: Hajdu-Bihar, Jasz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmar-Bereg

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Eszak-Alfold - HU32, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU32


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU32
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .