qr kod na stranku

Eszak-Alfold – HU32

regióny EÚ: Maďarsko > Dolná zem a sever > Eszak-Alfold
mapka Eszak-Alfold HU32
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20239,8
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20235,16
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20233,65
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20236,94
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202386,12
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023106,15
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202326,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202313,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202250
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202371,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202024,1
voľné pracovné miesta2024q11,4

Wikidata Q905227, Eszak-Alfold in English: HU32

Podregióny: Hajducko-bihárska župa, Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká župa, Sabolčsko-satmársko-berežská župa


demograficky strom HU32 Eszak-Alfold podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20236,8
miera nezamestnanosti mladých202316,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20232,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202337
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júna 202450 344
počet nezamestnaných žienz júna 202426 162

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Eszak-Alfold na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Eszak-Alfold akt/podiel-nezamestnanosti-HU32-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Eszak-Alfold

NACE r2%NACE r2%
A53,88 %B-E156,124 %
F55,28 %G-I137,521 %
J12,52 %K9,41 %
M_N31,35 %O-Q180,327 %
R-U23,74 %TOTAL661,9100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Eszak-Alfold, 2023

Demografia

demograficky strom HU32 Eszak-Alfold 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.405012e+06
hustota obyvateľstva202281,2
index demografickej závislosti202329,7
demograficky strom HU32 Eszak-Alfold demografická pyramída

Ostatné: Dolná zem a sever, Eszak-Alfold, Del-Alfold, Eszak-Magyarorszag

Susedia: Východné Slovensko, Eszak-Magyarorszag, Peštianska župa, Nord-Vest, Del-Alfold

Podregióny: Hajducko-bihárska župa, Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká župa, Sabolčsko-satmársko-berežská župa

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Eszak-Alfold – HU32, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RHU32, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU32
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .