Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

ALFOLD ES ESZAK - HU3

regióny EÚ: Maďarsko > ALFOLD ES ESZAK


mapka ALFOLD ES ESZAK HU3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201.7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201950
miera nezamestnanosti20205.9
miera zamestnanosti202066.4
počet obyvateľov20203 792 331
hustota obyvateľstva201977.9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20203.61
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20208.26
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205.6
miera nezamestnanosti mladých202015.3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202024.2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202015.3
index demografickej závislosti202030.4
podiel zamestnanosti mužov a žien202079.95
podiel nezamestnanosti mužov a žien202096.61
demograficky strom HU3 ALFOLD ES ESZAK podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, ALFOLD ES ESZAK

nace_r2%
K15.11 %
A121.67 %
R-U50.23 %
M_N73.54 %
J24.11 %
L5.80 %
TOTAL1641.6100 %
F142.19 %
O-Q420.426 %
B-E440.427 %
G-I348.521 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, ALFOLD ES ESZAK, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, ALFOLD ES ESZAK

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HU3 ALFOLD ES ESZAK 1996 demografická pyramída demograficky strom HU3 ALFOLD ES ESZAK demografická pyramída

ostatné: Maďarsko, ALFOLD ES ESZAK, Zadunajsko, Kozep-Magyarorszag

susedia: Србија – север, Kozep-Magyarorszag, Slovensko, Macroregiunea unu, Chorvátsko, Zadunajsko, Macroregiunea patru

podregióny: Eszak-Magyarorszag, Eszak-Alfold, Del-Alfold

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - ALFOLD ES ESZAK - HU3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU3