qr kod na stranku

ALFOLD ES ESZAK - HU3

regióny EÚ: Maďarsko > ALFOLD ES ESZAK


mapka ALFOLD ES ESZAK HU3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212
podiel dlhodobo nezamestnaných202133,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202152
miera nezamestnanosti20216
miera zamestnanosti202169,5
počet obyvateľov20213 769 567
hustota obyvateľstva201977,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní20216,5
miera nezamestnanosti mladých202117,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202126,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202115,3
index demografickej závislosti202131,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202185,7
demograficky strom HU3 ALFOLD ES ESZAK podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Maďarska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Maďarska akt/podiel-nezamestnanosti-madarsko-jaras-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, ALFOLD ES ESZAK

nace_r2%
A116,17 %
B-E443,626 %
F157,79 %
G-I35321 %
J25,82 %
K191 %
L5,70 %
M_N83,15 %
O-Q438,426 %
R-U57,93 %
TOTAL1700,4100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, ALFOLD ES ESZAK, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, ALFOLD ES ESZAK

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom HU3 ALFOLD ES ESZAK 1996 demografická pyramída demograficky strom HU3 ALFOLD ES ESZAK demografická pyramída

ostatné: Maďarsko, ALFOLD ES ESZAK, Zadunajsko, Kozep-Magyarorszag

susedia: Србија – север, Kozep-Magyarorszag, Slovensko, Macroregiunea unu, Chorvátsko, Zadunajsko, Macroregiunea patru

podregióny: Eszak-Magyarorszag, Eszak-Alfold, Del-Alfold

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - ALFOLD ES ESZAK - HU3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .