qr kod na stranku

Dolná zem a sever – HU3

regióny EÚ: Maďarsko > Dolná zem a sever


mapka Dolná zem a sever HU3
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20225,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,69
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20227,81
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202286,07
podiel nezamestnanosti mužov a žien202296,43
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202224
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202213,6
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202252
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202270,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202022,1

Wikidata Q645860 OpenStreetMap 22793 Dolná zem a sever in English: HU3

Podregióny: Eszak-Magyarorszag, Eszak-Alfold, Del-Alfold


demograficky strom HU3 Dolná zem a sever podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20225,6
miera nezamestnanosti mladých202213,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202235,3
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz marca 2024135 856
počet nezamestnaných žienz marca 202468 480

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Dolná zem a sever na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Dolná zem a sever akt/podiel-nezamestnanosti-HU3-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolná zem a sever

NACE r2%NACE r2%
A118,67 %B-E431,825 %
F1559 %G-I364,821 %
J25,92 %K22,11 %
L7,20 %M_N83,45 %
O-Q447,626 %R-U62,14 %
TOTAL1718,5100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolná zem a sever, 2022

Demografia

demograficky strom HU3 Dolná zem a sever 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20233.698952e+06
hustota obyvateľstva202276,2
index demografickej závislosti202331,9
demograficky strom HU3 Dolná zem a sever demografická pyramída

Ostatné: Maďarsko, Dolná zem a sever, Kozep-Magyarorszag, Zadunajsko

Susedia: Severné Srbsko, Kozep-Magyarorszag, Slovensko, Macroregiunea unu, Chorvátsko, Zadunajsko, Macroregiunea patru

Podregióny: Eszak-Magyarorszag, Eszak-Alfold, Del-Alfold

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Dolná zem a sever – HU3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RHU3, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/HU3
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .