qr kod na stranku

Macroregiunea unu - RO1

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea unu


mapka Macroregiunea unu RO1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202144,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202170
miera nezamestnanosti20214
miera zamestnanosti202163,3
počet obyvateľov20214 839 850
hustota obyvateľstva201971,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,2
miera nezamestnanosti mladých202117,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202129,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202117,9
index demografickej závislosti202128,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202176,54
demograficky strom RO1 Macroregiunea unu podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Macroregiunea unu

nace_r2%
A178,59 %
B-E572,329 %
F191,610 %
G-I529,526 %
J35,42 %
K241 %
M_N78,74 %
O-Q329,616 %
R-U56,73 %
TOTAL2001,5100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Macroregiunea unu, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Macroregiunea unu

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RO1 Macroregiunea unu 1996 demografická pyramída demograficky strom RO1 Macroregiunea unu demografická pyramída

ostatné: Rumunsko, Macroregiunea unu, Macroregiunea doi, Macroregiunea patru, Macroregiunea trei

susedia: Macroregiunea patru, Macroregiunea trei, ALFOLD ES ESZAK, Macroregiunea doi

podregióny: Nord-Vest, Centru

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Macroregiunea unu - RO1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .