qr kod na stranku

Macroregiunea doi - RO2

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea doi


mapka Macroregiunea doi RO2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202128,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202153
miera nezamestnanosti20216,5
miera zamestnanosti202159,8
počet obyvateľov20215 515 101
hustota obyvateľstva201979,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,8
miera nezamestnanosti mladých202119,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202121,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202119,5
index demografickej závislosti202130,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202169,03
demograficky strom RO2 Macroregiunea doi podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Macroregiunea doi

nace_r2%
A447,521 %
B-E388,718 %
F265,112 %
G-I550,226 %
J30,41 %
K18,61 %
M_N66,53 %
O-Q294,514 %
R-U57,43 %
TOTAL2122100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Macroregiunea doi, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Macroregiunea doi

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RO2 Macroregiunea doi 1996 demografická pyramída demograficky strom RO2 Macroregiunea doi demografická pyramída

ostatné: Rumunsko, Macroregiunea unu, Macroregiunea doi, Macroregiunea patru, Macroregiunea trei

susedia: Severné a východné Bulharsko, Macroregiunea trei, Macroregiunea unu

podregióny: Nord-Est, Sud-Est

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Macroregiunea doi - RO2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .