qr kod na stranku

Macroregiunea doi – RO2

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea doi


mapka Macroregiunea doi RO2
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20237,8
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20237,73
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20237,4
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20238,21
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202370,71
podiel nezamestnanosti mužov a žien202388
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202326,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202317,2
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202252
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202360
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202042,2
voľné pracovné miesta2024q10,6

Wikidata Q12275717 OpenStreetMap 7957817 Macroregiunea doi in English: RO2

Podregióny: Nord-Est, Sud-Est


demograficky strom RO2 Macroregiunea doi podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20237,2
miera nezamestnanosti mladých202321,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20232,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202335

Zamestnanosť podľa sektorov, Macroregiunea doi

NACE r2%NACE r2%
A445,421 %B-E381,618 %
F27313 %G-I547,826 %
J231 %K21,31 %
M_N70,23 %O-Q304,914 %
R-U573 %TOTAL2128,8100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Macroregiunea doi, 2023

Demografia

demograficky strom RO2 Macroregiunea doi 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20235.577375e+06
hustota obyvateľstva202279,5
index demografickej závislosti202330,9
demograficky strom RO2 Macroregiunea doi demografická pyramída

Ostatné: Rumunsko, Macroregiunea patru, Macroregiunea doi, Macroregiunea unu, Macroregiunea trei

Susedia: Severné a východné Bulharsko, Macroregiunea trei, Macroregiunea unu

Podregióny: Nord-Est, Sud-Est

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Macroregiunea doi – RO2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RRO2, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO2