qr kod na stranku

Sud-Est - RO22

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea doi > Sud-Est


mapka Sud-Est RO22
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20227,3
miera nezamestnanosti mladých202220
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202226,8
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20226,9
Demografia
počet obyvateľov20222 361 624
hustota obyvateľstva202270
index demografickej závislosti202232,6
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202266,86
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201531
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202222,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202159
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202258,2

wikidata Q649864 OpenStreetMap 7957892 Sud-Est in English: RO22 podregióny: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea

Zamestnanosť podľa sektorov, Sud-Est

nace_r2%
A115,613 %
B-E21225 %
F93,111 %
G-I225,526 %
K11,81 %
M_N33,64 %
O-Q146,217 %
R-U18,12 %
TOTAL862,3100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Sud-Est, 2022 demograficky strom RO22 Sud-Est 1996 demografická pyramída demograficky strom RO22 Sud-Est demografická pyramída

ostatné: Macroregiunea doi, Nord-Est, Sud-Est

susedia: Nord-Est, Centru, Severen tsentralen, Severoiztochen, Sud – Muntenia

podregióny: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Sud-Est - RO22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO22


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO22
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .