qr kod na stranku

Sud-Est – RO22

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea doi > Sud-Est


mapka Sud-Est RO22
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20226,9
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20225,62
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20225,66
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20225,55
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202266,86
podiel nezamestnanosti mužov a žien202267,47
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201531
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202222,3
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202260
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202258,2
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202043,2

Wikidata Q649864 OpenStreetMap 7957892 Sud-Est in English: RO22

Podregióny: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea


demograficky strom RO22 Sud-Est podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20227,3
miera nezamestnanosti mladých202220
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202226,8

Zamestnanosť podľa sektorov, Sud-Est

NACE r2%NACE r2%
A115,613 %B-E21225 %
F93,111 %G-I225,526 %
K11,81 %M_N33,64 %
O-Q146,217 %R-U18,12 %
TOTAL862,3100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Sud-Est, 2022

Demografia

demograficky strom RO22 Sud-Est 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20232.353162e+06
hustota obyvateľstva202270
index demografickej závislosti202333,2
demograficky strom RO22 Sud-Est demografická pyramída

Ostatné: Macroregiunea doi, Nord-Est, Sud-Est

Susedia: Nord-Est, Centru, Severen tsentralen, Severoiztochen, Sud – Muntenia

Podregióny: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Sud-Est – RO22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RRO22, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO22