qr kod na stranku

Sud-Est - RO22

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea doi > Sud-Est


mapka Sud-Est RO22
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202128,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202058
miera nezamestnanosti20216
miera zamestnanosti202158,1
počet obyvateľov20212 351 636
hustota obyvateľstva201970,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20218,11
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20215,52
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,1
miera nezamestnanosti mladých202118,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201531
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202122,3
index demografickej závislosti202132,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202165,52
demograficky strom RO22 Sud-Est podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Sud-Est

nace_r2%
R-U24,73 %
F85,510 %
K8,61 %
O-Q14316 %
A124,514 %
B-E206,124 %
M_N33,64 %
TOTAL876,5100 %
G-I242,728 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Sud-Est, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Sud-Est

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RO22 Sud-Est 1996 demografická pyramída demograficky strom RO22 Sud-Est demografická pyramída

ostatné: Macroregiunea doi, Nord-Est, Sud-Est

susedia: Nord-Est, Centru, Severen tsentralen, Severoiztochen, Sud – Muntenia

podregióny: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Sud-Est - RO22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO22


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO22
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .