qr kod na stranku

Sud - Muntenia - RO31

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea trei > Sud – Muntenia


mapka Sud – Muntenia RO31
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213
podiel dlhodobo nezamestnaných202138,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202055
miera nezamestnanosti20217,7
miera zamestnanosti202160,1
počet obyvateľov20212 868 994
hustota obyvateľstva201986,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20213,82
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20212,87
účasť na celoživotnom vzdelávaní20216,3
miera nezamestnanosti mladých202125,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201723,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202118,5
index demografickej závislosti202133,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202165,01
demograficky strom RO31 Sud – Muntenia podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Sud – Muntenia

nace_r2%
J10,11 %
R-U27,42 %
F121,311 %
K11,41 %
O-Q169,715 %
A111,410 %
B-E285,626 %
M_N70,56 %
TOTAL1106,9100 %
G-I299,327 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Sud – Muntenia, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Sud – Muntenia

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RO31 Sud – Muntenia 1996 demografická pyramída demograficky strom RO31 Sud – Muntenia demografická pyramída

ostatné: Macroregiunea trei, Sud – Muntenia, Bucuresti – Ilfov

susedia: Bucuresti – Ilfov, Sud-Est, Centru, Severen tsentralen, Sud-Vest Oltenia, Severozapaden

podregióny: Arges, Calarasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Sud - Muntenia - RO31, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO31


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO31
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .