qr kod na stranku

Sud - Muntenia - RO31

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea trei > Sud – Muntenia


mapka Sud – Muntenia RO31
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20223,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202240,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202157
miera nezamestnanosti20227,9
miera zamestnanosti202260,5
počet obyvateľov20222 854 809
hustota obyvateľstva202284,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20226,1
miera nezamestnanosti mladých202229,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202238,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202218,8
index demografickej závislosti202232,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202265,79

wikidata Q2572675 OpenStreetMap 1426803 Sud – Muntenia in English: RO31 podregióny: Arges, Calarasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman

Zamestnanosť podľa sektorov, Sud – Muntenia

nace_r2%
R-U23,22 %
A105,110 %
B-E272,325 %
F120,111 %
G-I305,728 %
J10,61 %
K15,21 %
M_N74,27 %
O-Q164,115 %
TOTAL1091,7100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Sud – Muntenia, 2022 demograficky strom RO31 Sud – Muntenia 1996 demografická pyramída demograficky strom RO31 Sud – Muntenia demografická pyramída

ostatné: Macroregiunea trei, Sud – Muntenia, Bucuresti – Ilfov

susedia: Bucuresti – Ilfov, Sud-Est, Centru, Severen tsentralen, Sud-Vest Oltenia, Severozapaden

podregióny: Arges, Calarasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Sud - Muntenia - RO31, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO31


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO31
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .