qr kod na stranku

Sud-Vest Oltenia - RO41

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea patru > Sud-Vest Oltenia


mapka Sud-Vest Oltenia RO41
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202134,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202158
miera nezamestnanosti20219,3
miera zamestnanosti202155,6
počet obyvateľov20211 892 078
hustota obyvateľstva201966,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,1
miera nezamestnanosti mladých202129,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20036
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202122,4
index demografickej závislosti202133
podiel zamestnanosti mužov a žien202174,1

Zamestnanosť podľa sektorov, Sud-Vest Oltenia

nace_r2%
A128,519 %
B-E166,224 %
F58,78 %
G-I16624 %
J6,61 %
K7,41 %
M_N264 %
O-Q117,817 %
R-U13,62 %
TOTAL691,2100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Sud-Vest Oltenia, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Sud-Vest Oltenia

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RO41 Sud-Vest Oltenia 1996 demografická pyramída demograficky strom RO41 Sud-Vest Oltenia demografická pyramída

ostatné: Macroregiunea patru, Vest, Sud-Vest Oltenia

susedia: Регион Јужне и Источне Србије, Centru, Severozapaden, Sud – Muntenia, Vest

podregióny: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vâlcea

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Sud-Vest Oltenia - RO41, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO41


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO41
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .