qr kod na stranku

Vest - RO42

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea patru > Vest


mapka Vest RO42
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,7
miera nezamestnanosti mladých202231,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221
podiel dlhodobo nezamestnaných202227,9
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20223,2
Demografia
počet obyvateľov20221 669 479
hustota obyvateľstva202253,8
index demografickej závislosti202231,1
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202275,18
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200430
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202216,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202175
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202260,4

wikidata Q1083742 OpenStreetMap 1426985 Vest in English: RO42 podregióny: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis

Zamestnanosť podľa sektorov, Vest

nace_r2%
A31,75 %
B-E262,738 %
F44,96 %
G-I195,328 %
J9,21 %
K7,11 %
M_N25,54 %
O-Q95,614 %
R-U19,93 %
TOTAL693,5100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Vest, 2022 demograficky strom RO42 Vest 1996 demografická pyramída demograficky strom RO42 Vest demografická pyramída

ostatné: Macroregiunea patru, Sud-Vest Oltenia, Vest

susedia: Nord-Vest, Del-Alfold, Регион Јужне и Источне Србије, Centru, Регион Војводине, Sud-Vest Oltenia

podregióny: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Vest - RO42, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO42


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO42
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .