qr kod na stranku

Vest - RO42

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea patru > Vest


mapka Vest RO42
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202135,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202074
miera nezamestnanosti20213,5
miera zamestnanosti202159,4
počet obyvateľov20211 758 582
hustota obyvateľstva201955,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20143,07
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20152,36
účasť na celoživotnom vzdelávaní20212
miera nezamestnanosti mladých202129,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200430
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202114,6
index demografickej závislosti202128,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202171

Zamestnanosť podľa sektorov, Vest

nace_r2%
J10,11 %
R-U17,22 %
F40,56 %
K7,91 %
O-Q85,512 %
A37,15 %
B-E266,339 %
M_N29,24 %
TOTAL688,9100 %
G-I192,928 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Vest, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Vest

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RO42 Vest 1996 demografická pyramída demograficky strom RO42 Vest demografická pyramída

ostatné: Macroregiunea patru, Vest, Sud-Vest Oltenia

susedia: Nord-Vest, Del-Alfold, Регион Јужне и Источне Србије, Centru, Регион Војводине, Sud-Vest Oltenia

podregióny: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Vest - RO42, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO42


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO42
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .