qr kod na stranku

Centru - RO12

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea unu > Centru


mapka Centru RO12
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20225,4
miera nezamestnanosti mladých202228
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20223,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202266,5
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20222,5
Demografia
počet obyvateľov20222 273 344
hustota obyvateľstva202267,4
index demografickej závislosti202230,7
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202278,1
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202247,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202224,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202171
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202261,9

wikidata Q250330 OpenStreetMap 1427500 Centru in English: RO12 podregióny: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

Zamestnanosť podľa sektorov, Centru

nace_r2%
A76,58 %
B-E290,932 %
F849 %
G-I227,325 %
J14,12 %
K8,81 %
M_N33,94 %
O-Q145,516 %
R-U25,93 %
TOTAL909,5100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Centru, 2022 demograficky strom RO12 Centru 1996 demografická pyramída demograficky strom RO12 Centru demografická pyramída

ostatné: Macroregiunea unu, Centru, Nord-Vest

susedia: Sud-Vest Oltenia, Sud – Muntenia, Vest, Nord-Vest, Sud-Est, Nord-Est

podregióny: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Centru - RO12, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO12


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO12
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .