qr kod na stranku

Centru - RO12

regióny EÚ: Rumunsko > Macroregiunea unu > Centru


mapka Centru RO12
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202155,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202067
miera nezamestnanosti20215,1
miera zamestnanosti202160,3
počet obyvateľov20212 302 833
hustota obyvateľstva201968,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20213,99
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20201,87
účasť na celoživotnom vzdelávaní20211,5
miera nezamestnanosti mladých202121,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202053,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202123,6
index demografickej závislosti202129,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202172,6

Zamestnanosť podľa sektorov, Centru

nace_r2%
J13,31 %
R-U25,13 %
F86,810 %
K9,71 %
O-Q140,716 %
A77,19 %
B-E285,232 %
M_N36,84 %
TOTAL896,9100 %
G-I22125 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Centru, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Centru

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RO12 Centru 1996 demografická pyramída demograficky strom RO12 Centru demografická pyramída

ostatné: Macroregiunea unu, Nord-Vest, Centru

susedia: Sud-Vest Oltenia, Sud – Muntenia, Vest, Nord-Vest, Sud-Est, Nord-Est

podregióny: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Centru - RO12, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO12


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO12
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .