qr kod na stranku

Rumunsko - RO

regióny EÚ: Rumunsko


mapka Rumunsko RO
vlajka Rumunsko RO erb Rumunsko RO
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2021q41,9
podiel dlhodobo nezamestnaných2021q441,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202072
miera nezamestnanosti2021q45,9
miera zamestnanosti2021q462,1
počet obyvateľov202119 201 662
hustota obyvateľstva201982,7
výdavky na PTP ako percento HDP20200,104
výdavky na APTP20200,034
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2021q439,9
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20212,4
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20218,5
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2021q41,7
pracujúci na čiastočný úväzok2021q43,14
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2021q43,47
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2021q42,69
rozdiel v platoch mužov a žien20202,4
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202132,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,9
miera nezamestnanosti mladých2021q423,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2021q437,9
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2021q419,9
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2021q416,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2021q420,1
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2021q415,8
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2021q43,5
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202030,4
miera náhrady miezd dôchodkami20200,41
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,42
index demografickej závislosti202129,7
podiel zamestnanosti mužov a žien2021q474,4
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021q478,46
podiel miezd na HDP2022q144,9
splátka verejného dlho ako % HDP20211,4
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202048,4
výška minimálnej mzdy v €2022q1515,26
výška minimálnej mzdy v PPS2022q1949,2
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202114 658

viac na wikipédii

demograficky strom RO Rumunsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Rumunsko

nace_r2%
R-U223,73 %
B-E1791,123 %
L18,20 %
TOTAL7755,5100 %
J198,43 %
A911,412 %
M_N423,25 %
F763,810 %
O-Q1209,516 %
K1061 %
G-I211027 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Rumunsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Rumunsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 371.6
E: 204.1; U: 28.9; I: 138.6
P: 1372.8
E: 762.0; U: 90.6; I: 520.2
P: 306.4
E: 245.2; U: 15.2; I: 46.0
Y30-39P: 555.6
E: 331.3; U: 36.5; I: 187.8
P: 1412.9
E: 1170.7; U: 53.7; I: 188.5
P: 710.7
E: 662.6; U: 12.8; I: 35.3
Y40-49P: 541.9
E: 356.2; U: 27.8; I: 157.9
P: 1871.9
E: 1572.8; U: 66.0; I: 233.1
P: 596.6
E: 576.0; U: 6.9; I: 13.7
Y50-59P: 437.6
E: 245.6; U: 15.2; I: 176.8
P: 1810.8
E: 1363.2; U: 43.7; I: 403.9
P: 311.3
E: 279.3; U: 4.8; I: 27.2
Y60-69P: 765.4
E: 197.2; U: 4.8; I: 563.4
P: 1511.8
E: 331.6; U: 8.7; I: 1171.5
P: 212.2
E: 61.3; U: 1.9; I: 149.0

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RO Rumunsko 1996 demografická pyramída demograficky strom RO Rumunsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Rumunsko (po rumunsky: România) dlhý tvar Rumunsko (po rumunsky: România) je štát v juhovýchodnej Európe.

Nachádza sa v severnej časti Balkánskeho polostrova. Severnú a východnú hranicu v dĺžke 362 km a 169 km utvára s Ukrajinou a Moldavskom (450 km), na juhu s Bulharskom (608 km). Na severozápade hraničí s Maďarskom (443 km) a na juhozápade so Srbskom (476 km). Východné brehy obmýva Čierne more v dĺžke 225 km. Od 1. januára 2007 je Rumunsko členom Európskej únie.

Povrch

Približne dve tretiny územia pokrývajú horstvá a pahorkatiny a zhruba tretinu zaberajú nížiny. V strede krajiny dominujú Karpaty, ktoré v najvyšších polohách presahujú 2 000 m. Členia sa na tri časti – Východné, Južné (tzv.

ostatné: Rumunsko, Srbsko

susedia: Bulharsko, Srbsko, Maďarsko

podregióny: Macroregiunea unu, Macroregiunea doi, Macroregiunea trei, Macroregiunea patru

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Rumunsko - RO, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska (a v budúcnosti aj ďalších krajín). Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počet a štruktúre nezamestnaných.. . .