qr kod na stranku

Rumunsko – RO

regióny EÚ: Rumunsko


mapka Rumunsko RO
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20200,103
výdavky na APTP20200,034
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20236,7
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20238,4
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20235,5
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q42
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q439,6
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20231,2
pracujúci na čiastočný úväzok2023q43,36
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q43,73
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q42,87
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q433,5
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202247,9
výška minimálnej mzdy v €2024q1663,24
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11129,37
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202318 800
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20224,5
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202327,5
podiel dožitia v zdraví mužov a žien202199,19
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q475,45
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q478,46
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q428,7
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q419,9
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q123,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202316,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202275
splátka verejného dlho ako % HDP20232
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202363
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202030,4

Viac na wikipédii Wikidata Q218 OpenStreetMap 90689 Rumunsko in English: RO

Podregióny: Macroregiunea unu, Macroregiunea doi, Macroregiunea trei, Macroregiunea patru


demograficky strom RO Rumunsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20235,6
miera nezamestnanosti mladých202321,8
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q415,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q42,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202338,5

Zamestnanosť podľa sektorov, Rumunsko

NACE r2%NACE r2%
A91712 %B-E1749,123 %
F803,410 %G-I2103,827 %
J182,32 %K105,61 %
L23,50 %M_N434,36 %
O-Q1161,315 %R-U216,13 %
TOTAL7696,4100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Rumunsko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Rumunsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 350.8
E: 153.7; U: 40.6; I: 156.5
P: 1319.8
E: 674.1; U: 88.1; I: 557.6
P: 301.9
E: 232.3; U: 15.3; I: 54.3
Y30-39P: 444.9
E: 215.5; U: 37.3; I: 192.1
P: 1400.8
E: 1150.9; U: 51.5; I: 198.4
P: 675.5
E: 627.8; U: 9.1; I: 38.6
Y40-49P: 541.6
E: 289.1; U: 39.5; I: 213.0
P: 1745.8
E: 1464.7; U: 51.7; I: 229.4
P: 656.9
E: 634.8; U: 5.6; I: 16.5
Y50-59P: 428.8
E: 198.6; U: 21.7; I: 208.5
P: 1867.0
E: 1377.6; U: 52.8; I: 436.6
P: 343.9
E: 315.4; U: 1.3; I: 27.2
Y60-69P: 647.4
E: 71.7; U: 6.4; I: 569.3
P: 1491.6
E: 268.1; U: 5.8; I: 1217.7
P: 207.5
E: 69.9; U: 0.7; I: 136.9

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom RO Rumunsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.9054548e+07
hustota obyvateľstva202281,3
index demografickej závislosti202330,7
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q43,8
miera náhrady miezd dôchodkami20230,48
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,51
doba dožitia 50‐ročného človeka202125,5
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202112,3
demograficky strom RO Rumunsko demografická pyramída

Z wikipédie: Rumunsko (po rumunsky: România) dlhý tvar Rumunsko (po rumunsky: România) je štát v juhovýchodnej Európe.

Nachádza sa v severnej časti Balkánskeho polostrova. Severnú a východnú hranicu v dĺžke 362 km a 169 km utvára s Ukrajinou a Moldavskom (450 km), na juhu s Bulharskom (608 km). Na severozápade hraničí s Maďarskom (443 km) a na juhozápade so Srbskom (476 km). Východné brehy obmýva Čierne more v dĺžke 225 km. Od 1. januára 2007 je Rumunsko členom Európskej únie.

Povrch

Približne dve tretiny územia pokrývajú horstvá a pahorkatiny a zhruba tretinu zaberajú nížiny. V strede krajiny dominujú Karpaty, ktoré v najvyšších polohách presahujú 2 000 m. Členia sa na tri časti – Východné, Južné (tzv.

Susedia: Bulharsko, Srbsko, Maďarsko

Podregióny: Macroregiunea unu, Macroregiunea doi, Macroregiunea trei, Macroregiunea patru

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Rumunsko – RO, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RRO, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RO