qr kod na stranku

Bulharsko – BG

regióny EÚ: Bulharsko


mapka Bulharsko BG
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,424
výdavky na APTP20211,026
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20221,7
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20216,3
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20213,8
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q42,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q439,2
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20221,6
pracujúci na čiastočný úväzok2023q41,34
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q41,31
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q41,39
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q442,6
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202238,6
výška minimálnej mzdy v €2024q1477,04
výška minimálnej mzdy v PPS2024q1815,74
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202215 126
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202213
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202238,8
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021117,47
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q490,41
podiel nezamestnanosti mužov a žien202290,7
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202220,7
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q411,7
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2015q425
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202212,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202262
splátka verejného dlho ako % HDP20220,4
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q470,5
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202032,1

Viac na wikipédii Wikidata Q219 OpenStreetMap 186382 Bulharsko in English: BG

Podregióny: Severné a východné Bulharsko, Juhozápadné a stredné Bulharsko


demograficky strom BG Bulharsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,2
miera nezamestnanosti mladých202210,6
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q413
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q42,2
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q452,8

Zamestnanosť podľa sektorov, Bulharsko

NACE r2%NACE r2%
A184,96 %B-E627,121 %
F252,19 %G-I834,528 %
J111,84 %K64,12 %
L18,11 %M_N212,37 %
O-Q532,518 %R-U103,24 %
TOTAL2940,6100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Bulharsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Bulharsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 78.2
E: 31.8; U: 7.3; I: 39.1
P: 355.0
E: 181.6; U: 13.1; I: 160.3
P: 120.5
E: 96.5; U: 3.8; I: 20.2
Y30-39P: 131.6
E: 70.1; U: 8.5; I: 53.0
P: 410.8
E: 341.6; U: 16.2; I: 53.0
P: 276.4
E: 257.8; U: 5.5; I: 13.1
Y40-49P: 146.2
E: 82.1; U: 12.1; I: 52.0
P: 512.3
E: 452.9; U: 13.7; I: 45.7
P: 311.2
E: 295.3; U: 3.4; I: 12.5
Y50-59P: 139.5
E: 75.0; U: 10.3; I: 54.2
P: 549.1
E: 455.1; U: 16.6; I: 77.4
P: 237.0
E: 221.3; U: 2.2; I: 13.5
Y60-69P: 178.4
E: 36.5; U: 4.7; I: 137.2
P: 532.1
E: 205.7; U: 6.0; I: 320.4
P: 207.7
E: 102.9; U: 1.0; I: 103.8

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom BG Bulharsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20236.44771e+06
hustota obyvateľstva202260,4
index demografickej závislosti202337,7
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q43,6
miera náhrady miezd dôchodkami20230,46
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,46
doba dožitia 50‐ročného človeka202124,4
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202118
demograficky strom BG Bulharsko demografická pyramída

Z wikipédie: Bulharsko (po bulharsky: България), dlhý tvar Bulharská republika (po bulharsky: Република България) je štát v juhovýchodnej Európe na Balkánskom polostrove, z ktorého zaberá 22 %.

Nachádza sa v geografickej a geostrategickej zóne, ktorá spája Európu s Áziou a Čiernomorským regiónom. To pred­určilo bohatú a rôznorodú históriu krajiny, ktorej územie je jedným z prvých osídlených človekom na európskom kontinente.

Krajina susedí na severe s Rumunskom (dĺžka hraníc 608 km), na západe so Srbskom (258 km) a s Severným Macedónskom (248 km), na juhu s Gréckom (493 km) a na juhovýchode s Tureckom (259 km). Východnú hranicu tvorí Čierne more (378 km). Riečnu hranicu tvorí 686 km.

Geografia

Celková dĺžka hraníc Bulharskej republiky je 2 245 km.

Od 1. januára 2007 na hraničných priechodoch s Rumunskom a Gréckom pre občanov Európskej únie platí právo na voľný pohyb osôb.

V dĺžke 470 km (od rieky Timok po mesto Silistra) tvorí severnú hranicu rieka Dunaj.

Susedia: Grécko, Srbsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Turecko

Podregióny: Severné a východné Bulharsko, Juhozápadné a stredné Bulharsko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Bulharsko – BG, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RBG, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG