qr kod na stranku

Bulharsko – BG

regióny EÚ: Bulharsko


mapka Bulharsko BG
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,424
výdavky na APTP20211,026
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20221,7
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20216,3
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20213,8
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q23
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q238,5
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20221,6
pracujúci na čiastočný úväzok2023q21,35
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q21,26
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q21,45
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q246,3
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202239,5
výška minimálnej mzdy v €2023q3398,81
výška minimálnej mzdy v PPS2023q3678,89
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202215 126
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202112,2
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202238,8
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021117,47
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q291,16
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q297,87
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2021q233,4
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q210,9
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2015q425
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2023q214,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202157
splátka verejného dlho ako % HDP20220,5
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q270,3
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202032,1

Viac na wikipédii Wikidata Q219 OpenStreetMap 186382 Bulharsko in English: BG

Podregióny: Severné a východné Bulharsko, Juhozápadné a stredné Bulharsko


demograficky strom BG Bulharsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q24,7
miera nezamestnanosti mladých2023q211,8
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q213,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q22,4
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q249,6

Zamestnanosť podľa sektorov, Bulharsko

NACE r2%NACE r2%
A2036 %B-E671,321 %
F273,99 %G-I896,228 %
J120,74 %K69,12 %
L19,31 %M_N225,47 %
O-Q561,218 %R-U110,44 %
TOTAL3150,5100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Bulharsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Bulharsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 91.7
E: 37.3; U: 8.5; I: 45.9
P: 408.3
E: 209.8; U: 15.4; I: 183.1
P: 138.0
E: 110.6; U: 4.3; I: 23.1
Y30-39P: 151.9
E: 80.7; U: 10.0; I: 61.2
P: 466.5
E: 387.2; U: 18.4; I: 60.9
P: 312.0
E: 290.6; U: 6.3; I: 15.1
Y40-49P: 161.4
E: 90.6; U: 13.6; I: 57.2
P: 549.9
E: 485.7; U: 14.8; I: 49.4
P: 329.4
E: 312.6; U: 3.5; I: 13.3
Y50-59P: 146.7
E: 78.8; U: 11.0; I: 56.9
P: 563.4
E: 466.5; U: 17.2; I: 79.7
P: 241.0
E: 224.9; U: 2.3; I: 13.8
Y60-69P: 178.3
E: 37.1; U: 4.7; I: 136.5
P: 523.0
E: 203.1; U: 5.8; I: 314.1
P: 202.0
E: 100.6; U: 0.9; I: 100.5

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom BG Bulharsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20226 838 937
hustota obyvateľstva202262,5
index demografickej závislosti202234
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q23,9
miera náhrady miezd dôchodkami20220,36
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,34
doba dožitia 50‐ročného človeka202124,4
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202118
demograficky strom BG Bulharsko demografická pyramída

Z wikipédie: Bulharsko (po bulharsky: България), dlhý tvar Bulharská republika (po bulharsky: Република България) je štát v juhovýchodnej Európe na Balkánskom polostrove, z ktorého zaberá 22 %.

Nachádza sa v geografickej a geostrategickej zóne, ktorá spája Európu s Áziou a Čiernomorským regiónom. To pred­určilo bohatú a rôznorodú históriu krajiny, ktorej územie je jedným z prvých osídlených človekom na európskom kontinente.

Krajina susedí na severe s Rumunskom (dĺžka hraníc 608 km), na západe so Srbskom (258 km) a s Severným Macedónskom (248 km), na juhu s Gréckom (493 km) a na juhovýchode s Tureckom (259 km). Východnú hranicu tvorí Čierne more (378 km). Riečnu hranicu tvorí 686 km.

Geografia

Celková dĺžka hraníc Bulharskej republiky je 2 245 km.

Od 1. januára 2007 na hraničných priechodoch s Rumunskom a Gréckom pre občanov Európskej únie platí právo na voľný pohyb osôb.

V dĺžke 470 km (od rieky Timok po mesto Silistra) tvorí severnú hranicu rieka Dunaj.

Susedia: Grécko, Srbsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Turecko

Podregióny: Severné a východné Bulharsko, Juhozápadné a stredné Bulharsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Bulharsko – BG, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/BG


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG