qr kod na stranku

Bulharsko - BG

regióny EÚ: Bulharsko


mapka Bulharsko BG
vlajka Bulharsko BG erb Bulharsko BG
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q42
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q454,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202157
miera nezamestnanosti2022q43,9
miera zamestnanosti2022q471,5
počet obyvateľov20216 916 548
hustota obyvateľstva201963,4
výdavky na PTP ako percento HDP20201,305
výdavky na APTP20200,695
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q439,3
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20212,8
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20216,3
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20213,8
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q43
rozdiel v platoch mužov a žien202112,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20211,8
miera nezamestnanosti mladých2022q49,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2021q233,4
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q48,1
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2015q425
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q414,5
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q411
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q43
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202032,1
miera náhrady miezd dôchodkami20220,36
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,34
index demografickej závislosti202134,1
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q490,65
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q495
podiel miezd na HDP2022q443,2
splátka verejného dlho ako % HDP20210,5
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202141,5
výška minimálnej mzdy v €2023q1398,81
výška minimálnej mzdy v PPS2023q1717,14
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202113 221

viac na wikipédii

demograficky strom BG Bulharsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Bulharsko

nace_r2%
A193,66 %
B-E680,622 %
F267,99 %
G-I84527 %
J101,93 %
K65,12 %
L15,81 %
M_N220,87 %
O-Q569,118 %
R-U116,64 %
TOTAL3076,5100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Bulharsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Bulharsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 112.7
E: 42.8; U: 8.0; I: 61.9
P: 424.8
E: 214.2; U: 17.6; I: 193.0
P: 142.8
E: 114.6; U: 6.6; I: 21.6
Y30-39P: 160.7
E: 80.7; U: 14.9; I: 65.1
P: 473.2
E: 386.5; U: 22.1; I: 64.6
P: 317.2
E: 285.5; U: 7.2; I: 24.5
Y40-49P: 164.3
E: 94.4; U: 13.9; I: 56.0
P: 564.9
E: 494.6; U: 19.0; I: 51.3
P: 321.6
E: 299.6; U: 7.6; I: 14.4
Y50-59P: 158.6
E: 82.2; U: 12.4; I: 64.0
P: 558.5
E: 456.2; U: 17.5; I: 84.8
P: 235.3
E: 216.2; U: 3.0; I: 16.1
Y60-69P: 193.7
E: 42.4; U: 5.5; I: 145.8
P: 517.2
E: 177.1; U: 6.7; I: 333.4
P: 218.5
E: 102.6; U: 1.4; I: 114.5

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BG Bulharsko 1996 demografická pyramída demograficky strom BG Bulharsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Bulharsko (po bulharsky: България), dlhý tvar Bulharská republika (po bulharsky: Република България) je štát v juhovýchodnej Európe na Balkánskom polostrove, z ktorého zaberá 22 %.

Nachádza sa v geografickej a geostrategickej zóne, ktorá spája Európu s Áziou a Čiernomorským regiónom. To predurčilo bohatú a rôznorodú históriu krajiny, ktorej územie je jedným z prvých osídlených človekom na európskom kontinente.

Krajina susedí na severe s Rumunskom (dĺžka hraníc 608 km), na západe so Srbskom (258 km) a s Severným Macedónskom (248 km), na juhu s Gréckom (493 km) a na juhovýchode s Tureckom (259 km). Východnú hranicu tvorí Čierne more (378 km). Riečnu hranicu tvorí 686 km.

Geografia

Celková dĺžka hraníc Bulharskej republiky je 2 245 km.

Od 1. januára 2007 na hraničných priechodoch s Rumunskom a Gréckom pre občanov Európskej únie platí právo na voľný pohyb osôb.

V dĺžke 470 km (od rieky Timok po mesto Silistra) tvorí severnú hranicu rieka Dunaj.

ostatné: Bulharsko, Belgicko

susedia: Grécko, Srbsko, Rumunsko, Macedónsko, Turecko

podregióny: Severné a východné Bulharsko, Juhozápadné a stredné Bulharsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Bulharsko - BG, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .