Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Služobné cesty

Zamestnávateľ môže, po súhlase zamestnanca, vyslať zamestnanca na pracovnú cestu.

Počas pracovnej cesty má zamestnanec nárok na cestovné náhrady, pri ceste nad 18 hodín je to 11,60 €, pri ceste od 5 do 12 hodín 5,10 € a pri ceste medzi 12 a 18 hodín 7,60 € (vývoj v minulosti). Stravné nepodlieha daniam ani exekúcii. Tieto sumy môžu byť zvýšené kolektívnou zmluvou alebo dohodou.

Zamestnávateľ tiež musí preplatiť cestovné náklady (buďto za lístky hromadnej dopravy alebo preplatenie používania súkromného auta zamestnancom na služobné účely), ubytovacie náklady (najmä cena hotela), vedľajšie náklady (napríklad poplatky za parkovanie, vstupné, extra telekomunikačné poplatky), ktoré vznikli počas pracovnej cesty. Uvedené konkrétne výdavky sú na základe súhlasu alebo dohody so zamestnávateľom. Zamestnávatelia majú napríklad maximálne ceny za ubytovanie alebo rozhodnutie o využívaní prvej triedy v lietadle.

Počas pracovných ciest v zahraničí sú náhrady vyššie, zohľadňujú cenovú úroveň v daných krajinách.

Pri služobnej ceste rozlišujeme čas na nej na čas samotnej práce a iný čas (najmä doprava či spánok). Za to prvé prislúcha zamestnancovi mzda (prípadne príplatky za nadčas alebo prácu cez víkend) alebo náhradné voľno a stravné, za druhé iba stravné. Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve dohodnúť, že náhrady platia aj za druhý čas.

Pracovná cesta je iné ako dočasné pridelenie. Na bežné dennodenné dochádzanie do zamestnania existujú rôzne príspevky.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 2.10, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, strana 45.


https://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/sluzobne-cesty
ikona Online učebnica mzdovej kalkulačky

Online učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .