qr kod na stranku

Služobné cesty

Zamest­návateľ môže môže vyslať zamestnanca s jeho súhlasom na pracovnú cestu.

Počas pracovnej cesty má zamestnanec nárok na cestovné náhrady, pri ceste nad 18 hodín je to 17,40 €, pri ceste od 5 do 12 hodín 7,80 € a pri ceste medzi 12 a 18 hodinami 11,60 € (vývoj súm v minulosti). Stravné nepodlieha daniam ani exekúcii. Tieto sumy môžu byť zvýšené kolektívnou zmluvou alebo dohodou.

Zamest­návateľ tiež musí preplatiť cestovné náklady (buď za lístky hromadnej dopravy, alebo preplatenie používania súkromného auta zamestnancom na služobné účely), ubytovacie náklady (najmä cena hotela), vedľajšie náklady (napríklad poplatky za parkovanie, vstupné, extra telekomunikačné poplatky), ktoré vznikli počas pracovnej cesty. Uvedené konkrétne výdavky sú na základe súhlasu alebo dohody so zamest­návateľom. Zamest­návatelia majú napríklad maximálne ceny za ubytovanie alebo rozhodnutie o možnosti či nemožnosti využívať prvú triedu vo vlaku.

Počas pracovných ciest v zahraničí sú náhrady vyššie, zohľadňujú cenovú úroveň v daných krajinách.

Pri služobnej ceste rozlišujeme čas na nej na čas samotnej práce a iný čas (najmä doprava či spánok). Za to prvé prislúcha zamestnancovi mzda (prípadne príplatky za nadčas alebo prácu cez víkend) alebo náhradné voľno a stravné, za druhé iba stravné. Zamest­návateľ môže v kolektívnej zmluve dohodnúť, že náhrady platia aj za druhý čas.

Pracovná cesta je iné ako dočasné pridelenie. Na bežné dennodenné dochádzanie do zamestnania existujú rôzne príspevky.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/sluzobne-cesty
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala pred­stavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .