qr kod na stranku

Zmeny v roku 2024

K akým zmenám v dávkovom, odvodovom a daňovom systéme prišlo v roku 2024 a nezmestili sa do novej učebnice?

Od januára 2024 sa zvýšili zdravotné odvody. Zmena odvodov na rok 2024 bola zmenená zákonom 530/2023 Z.z. uverejneného v zbierke zákonov 30.12.2023, teda nula pracovných dní pred účinnosťou.

Do obdobia 270 dní na nárok na materské sa od januára 2024 v určitých prípadoch ráta aj štúdium na škole.

V roku 2023 boli zavedené a v roku 2024 obnovené nižšie odvody zamest­návateľa pre časť pracovníkov v potravinárstve.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/kalkulacka/zmeny-2024
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .