qr kod na stranku

Exekúcie z bankového účtu

V súčasnosti nie sú exekúcie z bankového účtu realizované tak, aby exekuovaný nemusel platiť iba v hotovosti, ale aby reálne mohol mať bežný bankový účet. Problém je v tom, že prakticky každý legálny mzdový príjem je vyplácaný bezhotovostne na osobný bankový účet, avšak exekuovaný si z neho nemôže operatívne hradiť ani najnevyhnutnejšie životné potreby, lebo ho má zablokovaný. Logickým výsledkom je demotivácia alebo nelegálna práca.

V súčasnom nastavení má človek v exekúcii svoj bankový účet exekútorom priamo zablokovaný. Ak mu príde už exekuovaná výplata od zamest­návateľa alebo DHN nepodliehajúce exekúcii, musí v banke dokazovať, že tieto financie už nepodliehajú exekúcii. Tento proces zbytočne preháňa ľudí na pobočky bánk, pred­ražuje náklady na fungovanie bežného účtu, znemožňuje bežné platby inkasom. Dôsledkom je drahší život človeka v exekúcii a potenciálne ďalšie zbytočné dlhy ako dôsledok nefunkčného inkasa.

Bežným legálnym spôsobom na obchádzanie týchto problémov je nechať si posielať dávky či výplatu na účet dieťaťa. Tento spôsob však nie je ideálny.

Potrebné zmeny

V 21. storočí a pri plnej informatizácii existujú riešenia na funkčné bežné účty aj pre ľudí v exekúciách. Keď informatizácia pomáha exekútorom (automaticky a online zistia všetkých zamest­návateľov človeka a všetky jeho účty), mohla by slúžiť aj ľuďom.

Postup:

  • exekútor oznámi banke exekúciu na účet (tak ako doteraz), zároveň oznámi banke zamest­návateľov strhávajúcich exekúcie a ich čísla účtov, odkiaľ posielajú financie po exekúcii (už exekuovaná mzda) či nepodliehajúce exekúcii (napr. stravné, daňový bonus),
  • oznámenie o tom, že zamest­návateľ strháva exekúcie a jeho číslo účtu, môže dať aj exekuovaný človek,
  • štát zverejní zoznam bankových účtov štátu, z ktorých prichádzajú financie nepodliehajúce exekúcii (dávky v hmotnej núdzi, rodičovské, prídavky ap.),
  • Sociálna poisťovňa bude zasielať exekuované dôchodky z iných čísel účtu a tento zoznam zverejní,
  • iné verejné i súkromné inštitúcie môžu zverejniť čísla účtov, z ktorých posielajú financie po exekúcii či nepodliehajúce exekúcii (napr. väčší zamest­návatelia či obce).

Banky teda budú mať prehľad o tých bankových účtoch, z ktorých prichádzajú financie nepodliehajúce ďalšej exekúcii na úrovni bankového účtu. Či zoznam týchto účtov bude v Zbierke zákonov (štátne účty) či v exportoch finančnej správy (iné inštitúcie), je technická vec.

Banka z prichádzajúcich platieb oddelí tie, ktoré prichádzajú z horeuvedených účtov a sumu nepodliehajúcu exekúcii. S týmito prostriedkami môže človek bežne fungovať (platiť bankové platby, nechať si stiahnuť inkaso, vyberať hotovosť z bankomatu) bez akejkoľvek inej interakcie s bankou. Zvyšné prostriedky podliehajú exekúcii tak ako doteraz.

Z legislatívneho pohľadu ide o zautomatizovanie procesov, ktoré sa podľa súčasnej legislatívy realizujú manuálne.


https://www.iz.sk/exekucna-kalkulacka/ucet
ikona Exekučná kalkulačka

Exekučná kalkulačka

Výpočet čistej mzdy, maximálnych exekúcií a zrážok zo mzdy od Inštitútu zamestnanosti. Exekútor naozaj nemôže zobrať všetko!. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .