Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Exekúcie

Systém exekúcií sa za posledné roky výrazne menil. Neplatí, že exekútor môže zobrať celú výplatu.

Koľko maximálne vám môže strhnúť exekútor, popisuje §69-71 a §104 exekučného poriadku a nariadenie vlády. Životné minimum je 214,83 €. V domácnosti sú okrem exekuovaného člena ešte 2 (napr. deti a manželka), pričom do tohto počtu sa nezapočítavajú tí členovia, v prospech ktorých je exekúcia.

Typy pohľadávok sú:

  • prednostné pohľadávky na výživné,
  • prednostné: najmä záväzky voči štátu alebo škody spôsobené trestnými činmi,
  • ostatné pohľadávky.

Typ pohľadávky určuje výšku možnej maximálnej exekúcie: pohľadávky výživného umožňujú najvyššie exekúcie, prednostné pohľadávky stredné exekúcie, neprednostné nižšie. Napríklad pri zamestnancovi na minimálnu mzdu sú možné exekúcie nasledovné:

Výpočet exekúcií

Povinnému nemožno strhnúť základnú sumu. Táto je životné minimum plus 1/4 životného minima na každú ďalšiu vyživovanú osobu (teda deti a manželku).

Z Výpočet

Výpočet exekúcií je iný, ak ide o exekúciu na výživné alebo ak sa exekuuje dôchodok.


https://www.iz.sk/exekucna-kalkulacka/o-exekuciach