Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Publikácia inkluzívne zamestnávanie

Prinášame elektronickú verziu publikácie Inkluzívne zamestnávanie. Kniha bola uvedená do života na konferencii dňa 13.12.2013.

fotka publikacia-inkluzivne-zamestnavanie-1

titulka inkluzivne zamestnavanie

Autori:

  • h. Doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.
  • Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.
  • Bc. Ivana Oravcová

Recenzenti:

  • Mgr. Miroslav Štefánik, PhD., Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
  • PhDr. Alena Schinglerová, poradca štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
fotka publikacia-inkluzivne-zamestnavanie-2 fotka publikacia-inkluzivne-zamestnavanie-3

Uvedenie do života

Kniha bola uvedená do života na konferencii dňa 13.12.2013.

1 konf-2013-dec/uvedenie-1 2 konf-2013-dec/uvedenie-2

ISBN: 978-80-970204-4-6

Staršia Publikácia Inkluzívny trh z roku 2011.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/publikacia
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .