qr kod na stranku

Tlačová konferencia k inkluzívnemu zamestnávaniu

Prinášame tlačovú správu, ktorú publikujeme v súvislosti s konferenciou Inkluzívne zamestnávanie zo dňa 13.12.2013. V súvislosti s konferenciou Inkluzívne zamestnávanie organizoval Inštitút zamestnanosti aj tlačovú konferenciu. Uskutočnila sa v piatok, dňa 13.12.2013 v Malom kongresovom centre Veda na Štefánikovej ulici č. 3 v Bratislave.

Na tlačovej konferencii bol pred­stavený koncept inkluzívneho zamestnávania, realizáciou ktorého by sa v horizonte 10 rokov dalo dosiahnuť zníženie miery nezamestnanosti o 5,1 p. b., zvýšenie miery zamestnanosti o cca 4,3 p. b., zníženie miery dlhodobej nezamestnanosti na tretinu a zvýšenie hospodárskeho rastu.

Obe konferencie realizujeme v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti, podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny; a v rámci projektu APVV-0371-11 Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – naivita alebo genialita?, ktorý realizuje Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/tlacova-konferencia
ikona Tlačové konferencie

Tlačové konferencie

Tlačové konferencie, ktoré sme za posledné roky organizovali.. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .