qr kod na stranku

Tlačová konferencia k pripomienke k návrhu zákona o katastri nehnuteľností

Do medzirezortného pripomienkového konania vstúpil návrh zákona o katastri nehnuteľností, v rámci ktorého navrhujeme zrušiť povinnosť podávať daňové priznanie z nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, že všetky skutočnosti potrebné pre zostavenie daňového priznania uvádzajú povinné osoby už pri registrácii nehnuteľnosti, nie je potrebné ich opätovné oznamovanie formou daňového priznania. Verejný sektor by registráciou získané údaje mal vedieť zdieľať, informačné systémy by sa mali prepojiť, tak ako diktuje ESO. Odbúraním zbytočného vykazovania zmizne potenciál vzniku podlžností voči verejnému sektoru, vďaka čomu poklesne riziko exekúcií.

V pripomienkach k zákonu o geodézii a kartografii sa snažíme napraviť pravidlá používania údajov, kde žiadame dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, najmä častí o opakovanom používaní informácií, teda verejné a strojovo spracovateľné sprístupnenie. Takéto sprístupnenie zlepší a sprehľadní podnikateľské prostredie najmä pre malých podnikateľov, a zvýši tak zamestnanosť ako i komfort používania verejných údajov pre širokú verejnosť.

V súvislosti s uvedeným Vás pozývame na tlačovú konferenciu, cieľom ktorej bude konkretizovať naše pripomienky k návrhu zákona a pred­staviť ich verejnosti skôr, ako bude medzirezortné pripomienkové konanie pre tento návrh ukončené. Tlačová konferencia sa uskutoční v piatok, 28. marca 2014 o 10:30 h v priestoroch Inštitútu zamestnanosti, na Povrazníckej ulici 11 v Bratislave.

Organizátori pripomienky:

  • Ľubor Illek – Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT)
  • Michal Páleník – Inštitút zamestnanosti
  • Miloslav Ofúkaný – Geoinformatika.sk
  • Jozef Vince – Freemap Slovakia
  • Martin Tuchyňa
TK k zákonu o katastri tk-kataster-1TK k zákonu o katastri tk-kataster-2

Tlačovú konferenciu realizujeme v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.


https://www.iz.sk/sk/spravy/tk-k-pripomienke-k-navrhu-zakona-o-katastri-nehnutelnosti
ikona Tlačové konferencie

Tlačové konferencie

Tlačové konferencie, ktoré sme za posledné roky organizovali.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .