qr kod na stranku

Priebežne aktualizované

Európske štatistiky

Aktuálne štatistiky

Máj 2024: počet UoZ na úradoch práce: 165420, z toho 67848 dlhodobo, miera 4.6 % (1.9 % dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 14.6 % (9.0 %), Revúca 14.4 % (9.0 %), Kežmarok 12.0 % (6.7 %), Rožňava 11.1 % (6.2 %), Vranov nad Topľou 10.8 % (6.0 %).

Najnižšia nezam.: Trenčín 2.1 % (0.3 %), Bratislava V 2.3 % (0.3 %), Piešťany 2.3 % (0.4 %), Bratislava III 2.4 % (0.4 %), Malacky 2.4 % (0.3 %).

Minimálna mzdaod 1. 1. 2024
Mesačne750 €
€ na hodinu4,310 €
Stravovanie zamestnancovod 1. 10. 2023
Stravné na deň5,85 €
5 až 12 hodín7,80 €
12-18h11,60 €
Viac ako 18 hodín17,40 €
Priemerná mzda a infláciarok 2023
Priemerná mzda1 430 €
Inflácia10,5 %
Podpora deťomod 1. 1. 2023
Daňový bonus50 € – 140 €
Prídavok na dieťa60 €
Životné minimumod 1. 7. 2024
životné minimum273,99 €
ŽM druhá dospelá osoba191,14 €
ŽM nezaopatrené dieťa125,11 €
Dávky v hmotnej núdziod 1. 10. 2023
Dávka pre jednotlivca84,90 €
Príspevok na bývanie95,20 €

Legislatíva

14.06.2024 (link) : Priemerná mzda – Vývoj a štatistiky priemernej mzdy na Slovensku . . .

26.04.2024 (link) : Zamestnávanie cudzincov – Na Slovensku pracuje okolo 100 000 pracovníkov z iných krajín. Ich rozdelenie podľa občianstva je nasledovné . . .

19.02.2022 (link) : Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny – Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných . . .

02.02.2022 (link) : Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku – Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2022 . . .

28.01.2022 (link) : Zoznam registrovaných sociálnych podnikov – Priebežne aktualizovaný zoznam registrovaných sociálnych podnikov . . .

17.01.2022 (link) : Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov – Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov . . .

29.11.2021 (link) : Covid na Slovensku – Štatistiky covidu na Slovensku sú alarmujúce. Vo vekovej skupine 80+ skončilo v nemocnici vyše 10 % obyvateľov SR – teda každý desiaty. 6 % sedemdesiatnikov už bolo v nemocnici s covidom. Vyše 1,6 % sedemdesiatnikov už na covid zomrelo . . .

28.12.2020 (link) : Podpora detí do 6 rokov – Existuje viacero foriem podpory deťom do šesť rokov a ich rodičom . . .

20.05.2020 (link) : Nezamestnanosť v regiónoch – Ako sa vyvíjala nezamestnanosť za posledný rok? V ktorých vekových skupinách či regiónoch stúpla najviac? . . .

17.05.2020 (link) : Štatistiky najmenej rozvinutých okresov – Základné ukazovatele o najmenej rozvinutých okresoch poukazujú na rastúce regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti ako aj v dlhodobej nezamestnanosti . . .

12.05.2020 (link) : Možné metodiky najmenej rozvinutých okresov – Aký bol vývoj najmenej rozvinutých okresov z pohľadu metodiky? . . .

10.05.2020 (link) : Ukazovatele trhu práce v regiónoch Slovenska – Ukazovatele trhu práce za regióny SR (nezamestnanosť, miera nezamestnanosti) . . .

05.05.2020 (link) : Základné ukazovatele za regióny Slovenska – Základné ukazovatele o regiónoch Slovenska, ako napríklad počet obyvateľov, počet nezamestnaných, miera nezamestnanosti a miera dlhodobej nezamestnanosti . . .

02.04.2020 (link) : Naše blogy – Blogy a mediálne výstupy Inštitútu zamestnanosti a jeho spolupracovníkov . . .

03.09.2019 (link) : 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier – 30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju . . .

15.03.2019 (link) : Dávky v hmotnej núdzi – Aký je systém dávok v hmotnej núdzi na Slovensku? Ako sa ráta? Aké sú najnovšie údaje? . . .

18.01.2019 (link) : Stravovanie zamestnancov – Výška stravného pri šlužobných cestách a minimálna výška stravného pri práci. Stravné sa riadi § 152 Zákonníka práce. Zamestnanec naň má nárok, ak odpracoval aspoň 4 hodiny na pracovisku . . .

06.10.2018 (link) : Štatistiky poberateľov dávok – Štatistiky poberateľov dávok v hmotnej núdzi podľa okresov za obdobie 2024-05-01 . . .

03.10.2018 (link) : Číselník okresov Slovenska – Číselník okresov Slovenska s aktuálnou nezamestnanosťou . . .

24.02.2018 (link) : Inflácia – Výška inflácie od roku 2010, vrátane potvrdení od Štatistického úradu . . .

01.02.2018 (link) : Životné minimum – Aké bolo životné minimum v minulosti a aké je teraz? História životného minima od roku 1998 . . .

27.01.2018 (link) : Minimálna mzda – Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2023, vrátane porovnania s priemernou mzdou, infláciou a dávkami v hmotnej núdzi . . .

01.01.2018 (link) : Nezamestnanosť Česka a Slovenska – Aká je nezamestnanosť v Česku a na Slovensku? Sledujeme podiel nezamestnaných ľudí z počtu obyvateľov . . .

22.09.2017 (link) : Priebežne aktualizované – Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov . . .

15.05.2008 (link) : Zákon o službách zamestnanosti – Prinášame vám priebežne aktualizované znenie zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, ale aj naše postrehy a výhrady k nemu . . .


https://www.iz.sk/sk/o-nas/aktualizovane