Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti.

22.09.2017 (link) : Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti. . . .

05.09.2017 (link) : Základné ukazovatele o regiónoch Slovenska, ako napríklad počet obyvateľov, počet nezamestnaných, miera nezamestnanosti a miera dlhodobej nezamestnanosti. . . .

26.07.2017 (link) : Aký bol vývoj najmenej rozvinutých okresov z pohľadu metodiky? . . .

17.07.2017 (link) : Základné ukazovatele o najmenej rozvinutých okresoch poukazujú na rastúce regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti ako aj v dlhodobej nezamestnanosti. . . .

15.05.2008 (link) : Prinášame vám priebežne aktualizované znenie zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, ale aj naše postrehy a výhrady k nemu. . . .

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti.. . .


podobné správy: Základné ukazovatele , Vývoj najmenej rozvinutých okresov , Štatistiky najmenej rozvinutých okresov , Zákon o službách zamestnanosti


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/o-nas/aktualizovane
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko