Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Priebežne aktualizované

Európske štatistiky

Aktuálna nezamestnanosť

December 2021: počet UoZ na úradoch práce: 200225, z toho 92693 dlhodobo, miera 7.4 % (3.4 % dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.7 % (13.9 %), Revúca 20.8 % (13.6 %), Kežmarok 18.3 % (10.3 %), Rožňava 17.0 % (10.6 %)

Najnižšia nezam.: Trenčín 3.5 %, Trnava 3.6 %, Hlohovec 3.6 %, Nitra 3.7 %, Piešťany 3.7 %

Minimálna mzdaod 1. 1. 2022
Mesačne646 €
€ na hodinu3,713 €
Stravovanie zamestnancovod 1. 7. 2019
5 až 12 hodín5,10 €
12-18h7,60 €
Viac ako 18 hodín11,60 €
Priemerná mzda a infláciarok 2020
Priemerná mzda1 133 €
Inflácia1,9 %
Podpora deťomod 1. 1. 2022
Daňový bonus23,57 €
Prídavok na dieťa28,88 €
Životné minimumod 1. 7. 2021
životné minimum218,06 €
ŽM druhá dospelá osoba152,12 €
ŽM nezaopatrené dieťa99,56 €
Dávky v hmotnej núdziod 1. 1. 2022
Dávka pre jednotlivca68,80 €
Príspevok na bývanie59,40 €

Legislatíva

29.11.2021 (link) : Covid na Slovensku – Štatistiky Covidu na Slovensku sú alarmujúce. Vo vekovej skupine 80+ skončilo v nemocnici vyše 6 % obyvateľov SR – teda každý šestnásty. 4 % sedemdesiatnikov už bola v nemocnici s covidom. Vyše 1 % sedemdesiatnikov už na koronu zomrelo . . .

28.12.2020 (link) : Podpora detí do 6 rokov – Existuje viacero foriem podpory deťom do šesť rokov a ich rodičom . . .

20.05.2020 (link) : Nezamestnanosť v regiónoch – Ako sa vyvíjala nezamestnanosť za posledný rok? V ktorých vekových skupinách či regiónoch stúpla najviac? . . .

17.05.2020 (link) : Štatistiky najmenej rozvinutých okresov – Základné ukazovatele o najmenej rozvinutých okresoch poukazujú na rastúce regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti ako aj v dlhodobej nezamestnanosti . . .

12.05.2020 (link) : Vývoj najmenej rozvinutých okresov – Aký bol vývoj najmenej rozvinutých okresov z pohľadu metodiky? . . .

10.05.2020 (link) : Ukazovatele trhu práce v regiónoch Slovenska – Ukazovatele trhu práce za regióny SR (nezamestnanosť, miera nezamestnanosti) . . .

05.05.2020 (link) : Základné ukazovatele za regióny Slovenska – Základné ukazovatele o regiónoch Slovenska, ako napríklad počet obyvateľov, počet nezamestnaných, miera nezamestnanosti a miera dlhodobej nezamestnanosti . . .

02.04.2020 (link) : Naše blogy – Blogy Inštitútu zamestnanosti a jeho spolupracovníkov . . .

03.09.2019 (link) : 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier – 30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju . . .

15.03.2019 (link) : Dávky v hmotnej núdzi – Aký je systém dávok v hmotnej núdzi na Slovensku? Ako sa ráta? Aké sú najnovšie údaje? . . .

18.01.2019 (link) : Stravovanie zamestnancov – Výška stravného pri šlužobných cestách a minimálna výška stravného pri práci. Stravné sa riadi § 152 Zákonníka práce. Zamestnanec naň má nárok, ak odpracoval aspoň 4 hodiny na pracovisku . . .

06.10.2018 (link) : Štatistiky poberateľov dávok – Štatistiky poberateľov dávok v hmotnej núdzi podľa okresov za obdobie 2021-12-01 . . .

03.10.2018 (link) : Číselník okresov Slovenska – Číselník okresov Slovenska s aktuálnou nezamestnanosťou . . .

24.02.2018 (link) : Priemerná mzda a inflácia – Výška priemernej mzdy a hodnota inflácie od roku 2010, vrátane potvrdení od Štatistického úradu . . .

01.02.2018 (link) : Životné minimum – Aké bolo životné minimum v minulosti a aké je teraz? História životného minima od roku 1998 . . .

27.01.2018 (link) : Minimálna mzda – Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2022 . . .

01.01.2018 (link) : Nezamestnanosť Česka a Slovenska – Aká je nezamestnanosť v Česku a na Slovensku? Sledujeme podiel nezamestnaných ľudí z počtu obyvateľov . . .

22.09.2017 (link) : Priebežne aktualizované – Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov . . .

15.05.2008 (link) : Zákon o službách zamestnanosti – Prinášame vám priebežne aktualizované znenie zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, ale aj naše postrehy a výhrady k nemu . . .


https://www.iz.sk/sk/o-nas/aktualizovane