qr kod na stranku

Podpora detí do 6 rokov

Existuje viacero foriem podpory deťom do šesť rokov a ich rodičom. Vzťahuje sa na nich podpora rovnaká ako na ostatné deti:

Tehotenské a príspevok pri narodení

Od 1. apríla 2021 existuje tehotenské. Poskytuje sa tehotnej žene, ktorá bola nemocensky poistená aspoň 270 dní z posledných dvoch rokov. Je poskytované od 27. týždňa pred pôrodom (od cca štvrtého mesiaca tehotenstva) do skončenia tehotenstva. Výška tehotenského je 15 % z vymeriavacieho základu (teda zväčša hrubej mzdy) minimálne však 10 % dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu, teda v súčasnosti je to cca 260,80 € (v závislosti od počtu dní v mesiaci). Je vyplácané popri mzde, rodičovskom príspevku či iných príjmoch. Existuje aj tehotenské vo výške 200 € pre plnoleté študentky.

Príspevok pri narodení dieťaťa je poskytovaný jednorazovo po narodení, je vo výške 151,37 € alebo 829,86 €. Nárok na príspevok je podmienený splnením viacerých podmienok.

Materská dávka

Materská dávka je súčasťou sociálneho poistenia. Pre poberanie materskej dávky musí byť dĺžka poistenia aspoň 270 dní (aspoň 9 mesiacov, teda viac ako dĺžka tehotenstva). Dôležitá je dĺžka nemocenského poistenia a je jedno, či toto poistenie bolo dôsledkom zamestnaneckého pomeru, dohody o vykonaní práce či dobrovoľného poistenia. V určitých prípadoch sa ráta aj štúdium na škole.

Dĺžka vyplácania dávky je zväčša 6 týždňov pred pôrodom a 28 týždňov po pôrode (31 týždňov pre osamelého rodiča, 34 pri viacpočetnom pôrode).

Výška materskej dávky je 75 % hrubej mzdy, presnejšie denného vymeriavacieho základu a vypláca sa za kalendárne dni (teda vo februári je nižšia ako v januári). Výpočet denného vymeriavacieho základu presahuje možnosti tejto kapitoly, avšak môže byť maximálne dvojnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov, závisí aj od kalendárneho roku, v ktorom sa ráta, a komplikuje sa v prípade reťazových pôrodov. Na túto tému odporúčame knihu Materská od Jozefa Mihála.

Ak materská dávka vychádza nižšia ako rodičovská, je dorovnávaná na túto výšku.

Materskú dávku môže poberať aj otec, v dĺžke 28 – 34 týždňov, avšak najviac do troch rokov veku dieťaťa. Matka v tomto čase nemôže poberať rodičovský príspevok. Môže však poberať materské na iné dieťa (zmena nastala 1. 1. 2019, dovtedy tento súbeh nebol možný). Nanešťastie, časť otcov zneužíva materskú dovolenku na zvýšenie príjmu, avšak naďalej chodia do práce a o dieťa sa reálne stará naďalej matka (ako formálne nezamestnaná). Dôsledkom je, že matka vypadáva zo sociálneho systému a napr. si musí sama platiť zdravotné poistenie. Preto postupne prichádza k sprísňovaniu zákona tak, aby toto nebolo možné. Stále však neexistuje legálna možnosť, ako môže mať otec materskú dovolenku na čiastkový úväzok a striedať si s matkou starostlivosť o dieťa.

Od novembra 2022 môže otec dieťaťa poberať dvojtýždňovú materskú spolu s matkou počas prvých 6 týždňov veku dieťaťa (zavedené zákonom č. 350/2022 Z. z.). Cieľom je, aby sa otec začal zapájať do starostlivosti o dieťa už krátko po pôrode. Otec musí byť zapísaný ako rodič v rodnom liste dieťaťa, nemusí to byť manžel matky.

Nasledujúci graf ilustruje náhradu výpadku príjmu matky po narodení dieťaťa. V oboch prípadoch ide o pracujúce matky. Prvá spĺňa nárok na materskú, druhá nie. Pri nepracujúcej matke poberajúcej DHN bude jej príjem rovnaký.

materská a rodičovská dávka ako % čistého príjmu kalkulacka/materska-percento

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je dávka pre rodiča alebo manžela/manželku rodiča dieťaťa do 3 rokov (alebo do 6 rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav). Od júna 2023 je možné poberať rodičovský príspevok až do 6 rokov veku dieťaťa (resp. do predškolského veku), ak nebolo prijaté do škôlky.

Je v sume 345,20 €. Rodičovský príspevok je vyšší (473,30 €), ak rodič pred poberaním rodičovskej dávky poberal materskú dávku.

Rodičovský príspevok na druhé dieťa z viacpočetného pôrodu (napr. z dvojčiat) je 25 % zo sumy rodičovského príspevku na jedno dieťa. Príspevok na iné dieťa je 0 eur. Teda ak rodičia majú 2 deti do troch rokov, dostávajú len jednu rodičovskú dávku. Rodičovský príspevok sa nemôže poberať v rovnakom čase ako materská dávka.

Platí odRodičovský príspevok
1. 7. 2023345,20 € alebo 473,30 €
1. 1. 2023301 € alebo 412,60 €
1. 1. 2022280 € alebo 383,80 €
plná história

Dlhšia história rodičovského príspevku.

Počas poberania materskej dávky či rodičovského príspevku je osoba dôchodkovo poistená. Toto obdobie sa ráta do odpracovaných rokov s vymeriavacím základom vo výške 60 % všeobecného vymeriavacieho základu. Je tiež zdravotne poistená.

Počas poberania materskej dávky či rodičovského príspevku si môže manžel/manželka tohto človeka znížiť platené dane. Daňový bonus na dieťa môže poberať iba pracujúci človek.

Práca a zamestnanie

Práca počas poberania materskej dávky je z pohľadu zákona veľmi obmedzená.

Počas poberania rodičovského príspevku môže daná osoba pracovať (do 31. 12. 2010 nebol možný súbeh práce a poberania rodičovského príspevku). Existuje aj príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorého cieľom je o. i. financovať jasle. Súbeh tohto príspevku s rodičovským príspevkom nie je možný. Od 1. 1. 2016 je výška tohto príspevku 280 €, pričom v súčasnosti je rodičovský príspevok 473,30 €, teda poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa sa od januára 2020 rodičovi finančne absolútne neoplatí.

Poberateľky a poberatelia materskej dávky či rodičovského príspevku sú dôchodkovo poistení s vymeriavacím základom 60 % všeobecného vymeriavacieho základu, teda v súčasnosti 782,40 €. Ak takýto človek pracuje, do dôchodku sa ráta vymeriavací základ z práce, aj keď je nižší ako suma z pred­ošlého bodu.

Škôlky a jasle

Podpora jaslí, teda starostlivosti o deti do 3 rokov veku, prakticky absentuje.

Škôlky, teda starostlivosť o deti medzi 3 a 6 rokmi veku, je mierne vyššia a má byť v kompetencii obcí a miest. Nanešťastie, dostupnosť škôlok je rôznorodá podľa regiónov a v niektorých obciach sa desiatky percent detí do škôlky nedostanú. Najviac postihnuté sú veľké mestá a rómske osady.

Poplatky za obecné škôlky sú niekoľko desiatok eur (v závislosti od rozhodnutia obce). Tieto poplatky neplatí rodič dieťaťa, ak rodina poberá dávky v hmotnej núdzi alebo je dieťa predškolák. Ak sa dieťa do škôlky nedostane, rodič má nárok na rodičovskú dávku.

Od septembra 2019 do augusta 2021 bola podporovaná strava predškolákov, aby ju mali zadarmo. Od septembra 2021 majú stravu zadarmo v materskej škole, iba ak v škôlke vyše 50 % detí dostáva pomoc v hmotnej núdzi alebo dané dieťa je v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo má príjem menší, ako je životné minimum. Od mája 2023 sa to opätovne mení a predškoláci majú obedy zadarmo. V mzdovej kalkulačke v sekcii Podrobné výsledky zobrazujeme nárok na obedy zadarmo ikonkou jedla (🍽).

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/kalkulacka/deti-do-6r
ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .