qr kod na stranku

Vysoká škola

Študenti a študentky vysokých škôl môžu dostať sociálne štipendiá, motivačné štipendiá, internáty či ISIC podobne ako študenti stredných škôl.

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium sa opisuje v legislatíve. Vypláca ho vysoká škola a preratúva ho na polročnej alebo ročnej báze. Deťom z domácnosti v hmotnej núdzi sa vypláca maximálna výška. Ak domácnosť nie je v hmotnej núdzi, výška štipendia sa určuje na základe príjmov z pred­ošlého roka. Vzhľadom na to, že niektorí študenti už majú vlastné rodiny, presné vzorce sú komplikované. Sústreďujeme sa iba na stav, kde študent je členom rodiny svojich rodičov.

V mzdovej kalkulačke sa výpočet vysoko­školského sociálneho štipendia ukáže po vyplnení kladného počtu detí vzdelávajúcich sa na vysokej škole internou formou. Nasledujúci príklad ilustruje výpočet štipendia pre dieťa na vysokej škole v rodine, kde jeden rodič pracuje za minimálnu mzdu, druhý je nezamestnaný a majú spolu 4 deti.

Keďže výška štipendia sa určuje podľa statusu poberateľa dávok v hmotnej núdzi alebo podľa výšky pracovného príjmu v pred­chádzajúcom kalendárnom roku, sociálne štipendiá sa znižujú o niekoľko mesiacov neskôr po náraste príjmu domácnosti. Nasledujúci graf ilustruje domácnosť dvoch rodičov s dvoma deťmi, pričom jeden pracuje za mzdu.

výška sociálneho štipendia na vysokej škole kalkulacka/porovnaj-vs-stipendium

Skok v grafe je dôsledkom priznania aktivačného príspevku, vďaka čomu sa bohatšia domácnosť dostala do stavu poberania dávok v hmotnej núdzi, a teda dieťa má nárok na vyššie sociálne štipendium.

Iné štipendiá

Študenti môžu získať aj motivačné štipendium. Je buď zo štátnych zdrojov, alebo zo zdrojov školy, prípadne ide o podnikové štipendium. Ich dostupnosť a využívanie sa medzi školami výrazne líši.

Tehotné študentky získajú tehotenské štipendium vo výške 200 € (od apríla 2021). Matka študentka nemá nárok na materské (ak popri škole nepracovala), ale má nárok na rodičovský príspevok v nižšej výške.

Zľavy

  • ISIC – medzinárodná študentská karta,
  • ubytovanie v internátoch,
  • strava,
  • lacnejšia doprava – cestovné v autobusoch a MHD,
  • vlaky zadarmo ap.

Výhody pre rodinu

Študent dennej formy vysokej školy je nezaopatreným dieťaťom (ak má menej ako 25 rokov a ešte neukončil vysokú školu). Rodičom sa preto vyplácajú prídavky na deti (60 € mesačne) aj daňový bonus (do 50 € mesačne).

Študent nie je nezaopatreným dieťaťom, ak má viac ako 25 rokov alebo už v minulosti ukončil vysokú školu.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/kalkulacka/vysoka-skola
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .

ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .