qr kod na stranku

Vysoká škola

Študenti a študentky vysokých škôl môžu dostať sociálne štipendiá, motivačné štipendiá, internáty či ISIC, podobne ako študenti stredných škôl.

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium je popísané v legislatíve. Vypláca ho vysoká škola a prerátuva ho na polročnej alebo ročnej báze. Deti z domácnosti v hmotnej núdzi majú maximálnu výšku. Ak domácnosť nie je v hmotnej núdzi, výška štipendia je určená na základe príjmov z predošlého roka. Vzhľadom na to, že niektorí študenti už majú vlastné rodiny, presné vzorce sú komplikované. Sústreďujeme sa iba na stav, kde študent je členom rodiny svojich rodičov.

V mzdovej kalkulačke sa výpočet vysokoškolského sociálneho štipendia ukáže po vyplnení kladného počtu detí na internej forme. Nasledujúci príklad ilustruje výpočet štipendia pre dieťa na vysokej škole v rodine, kde jeden rodič pracuje na minimálnu mzdu, druhý je nezamestnaný a majú spolu 4 deti.

Keďže výška štipendia je určená podľa statusu poberateľa dávok v hmotnej núdzi alebo podľa výšky pracovného príjmu v predchádzajúcom kalendárnom roku, sociálne štipendiá sa znižujú o niekoľko mesiacov neskôr po náraste príjmu domácnosti. Nasledujúci graf ilustruje domácnosť dvoch rodičov, pričom jeden pracuje za mzdu s dvoma deťmi.

výška sociálneho štipendia na vysokej škole kalkulacka/porovnaj-vs-stipendium

Skok v grafe je dôsledkom priznania aktivačného príspevku, vďaka čomu sa bohatšia domácnosť dostala do stavu poberania dávok v hmotnej núdzi a teda dieťa má nárok na vyššie sociálne štipendium.

Iné štipendiá

Študenti môžu získať aj motivačné štipendium. Je buďto zo štátnych zdrojov alebo zo zdrojov školy, prípadne aj podnikové štipendium. Ich dostupnosť a využívanie sa medzi školami výrazne líši.

Tehotné študentky získajú tehotenské štipendium vo výške 200 € (od apríla 2021). Matka študentka nemá nárok na materské (ak popri škole nepracovala) ale má nárok na rodičovský príspevok v nižšej výške.

Zľavy

  • ISIC
  • ubytovanie na internátoch, strava
  • cestovné v autobusoch a MHD, vlaky zadarmo
  • ...

Výhody pre rodinu

Študent vysokej školy dennou formou je nezaopatreným dieťaťom (ak má menej ako 25 rokov a ešte neukončil vysokú školu). Rodičia teda dostanú prídavky na deti (60 € mesačne), daňový bonus (do 50 € mesačne).

Študent nie je nezaoptraným dieťaťom ak má viac ako 25 rokov alebo už v minulosti ukončil vysokú školu.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/zenodo.6090202.


https://www.iz.sk/kalkulacka/vysoka-skola
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .