Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Vzdelávanie nezamestnaných

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny de-iure realizujú vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie. Nanešťastie množstvo vzdelávaných nezamestnaných je veľmi nízke a dosahuje niekoľko promile.

Vývoj podielu vzdelávaných nezamestnaných

Ako vidno, podiel tých nezamestnaných, ktorí sa vzdelávajú výrazne klesol. Medzi rokmi 2004 a 2009 boli výrazné sezónne výkyvy. Najviac ľudí na školenia chodilo októbri, novembri a decembri. Rozdiel v podiele sa skákal medzi 0.01% až 1.5%. Posledný nádych bol v marci 2009, kedy sa vzdelávania zúčastnilo temer 1.5% UoZ. Po tomto období kampanovitosti prišiel úplný útlm vzdelávania. Od mája 2009 do do marca 2014 iba 14 mesiacov bolo takých, kde bol podiel väčší ako 1 promile, teda 0.1%. Od marca 2015 prichádza mierne oživenie vzdelávania, kde vo väčšine mesiacov sa vzdelávalo viac ako 0.5% nezamestnaných. Toto oživenie bolo temer výhradne vďaka projektu RE-PAS.

graf vývoja podielu vzdelávaných nezamestnaných iz-podiel-skolenia-kraj-rad

Regionálna štruktúra podielu vzdelávaných nezamestnaných

Podiel nezamestnaných na školeniach, priemer roku 2014 a 2015.

podiel vzdelávaných ľudí v okresoch 2014 iz-podiel-skolenia-okresy-2014 podiel vzdelávaných ľudí v okresoch 2015 iz-podiel-skolenia-okresy-2015

Zdrojom dát sú štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré publikuje počty evidovaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa vzdelávajú.

ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .


podobné správy: Účasť na celoživotnom vzdelávaní NUTS 2 , Účasť na celoživotnom vzdelávaní NUTS 1 , §46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie , Účasť na celoživotnom vzdelávaní , §51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe


So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/skolstvo-a-trh-prace/vzdelavanie-nezamestnanych

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%