qr kod na stranku

Ukazovatele o celoživotnom vzdelávaní a nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním

Zverejnili sme údaje o celoživotnom vzdelávaní a nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním. V oblasti nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním je Slovensko dlhodobo najhoršie v Európskej únii. Pri celoživotnom vzdelávaní sa Slovensko nachádza v najhoršiej štvrtine.

  • sk/40150
  • sk/40160
  • sk/40161
  • sk/40162

Údaje budeme priebežne aktualizovať.

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Ukazovatele o celoživotnom vzdelávaní a nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​Suzn, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/ukazovatele-o-celozivotnom-vzdelavani-a-nezamestnanosti-osob-so-zakladnym-vzdelanim