qr kod na stranku

Korutánsko - AT21

regióny EÚ: Rakúsko > Južné Rakúsko > Korutánsko


mapka Korutánsko AT21
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,5
miera nezamestnanosti mladých201612,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20211,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202128,9
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202213,9
Demografia
počet obyvateľov2022564 513
hustota obyvateľstva202260,1
index demografickej závislosti202134,7
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202289,43
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20226
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021109
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202272,5

viac na wikipédii wikidata Q37985 Korutánsko in English: AT21 podregióny: Klagenfurt-Villach, Oberkärnten, Unterkärnten

Zamestnanosť podľa sektorov, Korutánsko

nace_r2%
A12,65 %
B-E53,920 %
F27,410 %
G-I63,924 %
J7,93 %
K7,43 %
M_N20,18 %
O-Q60,723 %
R-U8,73 %
TOTAL264,8100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Korutánsko, 2022 demograficky strom AT21 Korutánsko 1996 demografická pyramída demograficky strom AT21 Korutánsko demografická pyramída

ostatné: Južné Rakúsko, Štajersko, Korutánsko

susedia: Západné Slovinsko, Tirolsko, Furlansko-Júlske Benátky, Štajersko, Benátsko, Salzbursko, Východné Slovinsko

podregióny: Klagenfurt-Villach, Oberkärnten, Unterkärnten

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Korutánsko - AT21, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT21


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT21
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .