qr kod na stranku

Korutánsko - AT21

regióny EÚ: Rakúsko > Južné Rakúsko > Korutánsko


mapka Korutánsko AT21
vlajka Korutánsko AT21 erb Korutánsko AT21
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202128,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020108
miera nezamestnanosti20215,7
miera zamestnanosti202170,7
počet obyvateľov2021562 089
hustota obyvateľstva201959,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20219,24
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202150,65
účasť na celoživotnom vzdelávaní202112,8
miera nezamestnanosti mladých201612,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,9
index demografickej závislosti202134,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202187,78

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Korutánsko

nace_r2%
J5,52 %
R-U9,84 %
F23,39 %
K6,42 %
O-Q6425 %
A11,24 %
B-E49,119 %
M_N19,27 %
TOTAL257,7100 %
G-I67,126 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Korutánsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Korutánsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom AT21 Korutánsko 1996 demografická pyramída demograficky strom AT21 Korutánsko demografická pyramída

ostatné: Južné Rakúsko, Korutánsko, Štajersko

susedia: Západné Slovinsko, Tirolsko, Furlansko-Júlske Benátky, Štajersko, Benátsko, Salzbursko, Východné Slovinsko

podregióny: Klagenfurt-Villach, Oberkärnten, Unterkärnten

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Korutánsko - AT21, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT21


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT21
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .