qr kod na stranku

Východné Slovinsko - SI03

regióny EÚ: Slovinsko > Slovinsko > Východné Slovinsko


mapka Východné Slovinsko SI03
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202141,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202174
miera nezamestnanosti20215,1
miera zamestnanosti202169,9
počet obyvateľov20211 105 046
hustota obyvateľstva201989
účasť na celoživotnom vzdelávaní202117,4
miera nezamestnanosti mladých202113,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202028,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,1
index demografickej závislosti202132,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,26
demograficky strom SI03 Východné Slovinsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Slovinsko

nace_r2%
A28,26 %
B-E141,528 %
F28,96 %
G-I92,418 %
J13,83 %
K9,82 %
L1,80 %
M_N40,48 %
NRP2,50 %
O-Q124,225 %
R-U17,23 %
TOTAL500,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Východné Slovinsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Východné Slovinsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SI03 Východné Slovinsko demografická pyramída

ostatné: Slovinsko, Západné Slovinsko, Východné Slovinsko

susedia: Nyugat-Dunantul, Jadranska Hrvatska, Západné Slovinsko, Kontinentalna Hrvatska, Burgenland, Korutánsko, Štajersko

podregióny: Pomurska regija, Podravska regija, Koroška regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Spodnjeposavska regija, Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraška regija

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Východné Slovinsko - SI03, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SI03


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SI03
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .