qr kod na stranku

Burgenland - AT11

regióny EÚ: Rakúsko > Východné Rakúsko > Burgenland


mapka Burgenland AT11
vlajka Burgenland AT11 erb Burgenland AT11
ukazovateľobdobiehodnota
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202088
miera nezamestnanosti20215,2
miera zamestnanosti202171,8
počet obyvateľov2021296 010
hustota obyvateľstva201977,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20218,02
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202151,27
účasť na celoživotnom vzdelávaní202111,4
index demografickej závislosti202135,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202187,96

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Burgenland

nace_r2%
J32 %
R-U5,34 %
F14,410 %
K5,24 %
O-Q40,229 %
A64 %
B-E19,514 %
M_N10,78 %
TOTAL137,3100 %
G-I31,423 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Burgenland, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Burgenland

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom AT11 Burgenland 1996 demografická pyramída demograficky strom AT11 Burgenland demografická pyramída

Z wikipédie:

Burgenland (čes. Hradsko, chorv. Gradišće, slovin. Gradiščanska, maď. Várvidék, Őrvidék) je najvýchodnejšia rakúska spolková krajina.

Je to historicky nová spolková krajina. Jej územie historicky patrilo do Uhorska (resp. od konca roka 1918 do Maďarska) a nebolo v ňom nijako zvlášť vyčlenené. Rakúsko si toto územie oficiálne nárokovalo najneskôr v lete 1919, ale de iure sa jeho súčasťou stalo až v júli 1920 (teda keď nadobudla účinnosť Saintgermainská zmluva zo septembra 1919), prípadne v lete 1921 (teda keď nadobudla účinnosť Trianonská zmluva a bolo dohodnuté odovzdanie územia), a de facto sa súčasťou Rakúska stalo až v novembri 1921, keď bolo územie po mnohých rakúsko-maďarských bojoch fyzicky obsadené Rakúskom. V Šoproni (pôvodne plánovanom hlavnom meste Burgenlandu) a okolí sa však v decemberi 1921 konalo referendum, na základe ktorého mesto s okolím zostalo v Maďarsku.

ostatné: Východné Rakúsko, Dolné Rakúsko, Burgenland, Viedeň

susedia: Štajersko, Dolné Rakúsko, Východné Slovinsko, Nyugat-Dunantul, Bratislavský kraj

podregióny: Oberpullendorf, Nordburgenland, Südburgenland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Burgenland - AT11, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT11


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT11
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .