qr kod na stranku

Viedeň - AT13

regióny EÚ: Rakúsko > Východné Rakúsko > Viedeň


mapka Viedeň AT13
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202140,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021143
miera nezamestnanosti202112,2
miera zamestnanosti202166,2
počet obyvateľov20211 920 949
hustota obyvateľstva20194808,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202120,2
miera nezamestnanosti mladých202119,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202126,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202111,4
index demografickej závislosti202124
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,09
demograficky strom AT13 Viedeň podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Viedeň

nace_r2%
A3,40 %
B-E81,49 %
F54,66 %
G-I215,725 %
J53,86 %
K32,44 %
L14,82 %
M_N12414 %
O-Q237,527 %
R-U55,46 %
TOTAL873,1100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Viedeň, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Viedeň

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom AT13 Viedeň 1996 demografická pyramída demograficky strom AT13 Viedeň demografická pyramída

ostatné: Východné Rakúsko, Dolné Rakúsko, Burgenland, Viedeň

susedia: Dolné Rakúsko

podregióny: Viedeň

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Viedeň - AT13, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT13


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/AT13
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .