Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Michal Páleník

Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.

riaditeľ

 • email: michal.palenik@iz.sk
 • +421 907 797778

Absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, v špecializáciách Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika a Finančná matematika. Titul Ing. získal na fakulte Hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia operačný výskum a ekonometria. V roku 2010 úspešne obhájil dizertačnú prácu a získal titul PhD.

V Inštitúte zamestnanosti má na starosti riadenie projektov, ekonometrické prognózovanie a vývoj softvérových riešení.

aktivity pod záštitou

publikácie

 • Michal Páleník: Dizertačná práca, autoreferát .odt doc, prezentácia .odp ppt, dizertačná práca
 • Viliam Páleník, Vladimír Kvetan, Jaroslav Vokoun, Katarína Krivanská, Michal Páleník: Prognóza vývoja ekonomiky Slovenska na rok 2002 a výhľad do roku 2005, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava, október 2001.
 • Viliam Páleník, Vladimír Kvetan, Katarína Krivánska, Michal Páleník: Prognóza vývoja ekonomiky Slovenska na rok 2002 a výhľad do roku 2005, BIATEC, 1/2002
 • Michal Páleník: Komparatívno statická analýza Mundell-Fleming modelu, diplomová práca, apríl 2004 .odt doc
 • Jana Gašparíková, Edita Nemcová, Michal Páleník: The Impact of Manufacturing Branches on Regional Differentiation of Employment in Slovak Republic, Journal of Economics, 54/2006
 • Bruno S. Sergi, William T. Bagatelas, Jana Kubicová, et al: Business Opportunities in Slovakia and Central Europe, Iura Edition, 2005
 • Iveta Pauhofová, Michal Páleník: Income Situation and Consumer Habits Formation in Slovak Republic, Journal of Economics, 53/2005
 • 48 článkov v časopise Investor o makroekonomickej situácii, bankovom a poisťovaciom sektoroch.
 • niekoľko článkov v iných periodikách ( Hospodárske noviny, openiazoch.sk, banky.sk, poisťovne.sk )

Blog

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/iz-tim/michal-palenik

Aktuálne štatistiky

Júl 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181322, z toho 72718 dlhodobo, miera 6.6% (2.6% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Revúca 20.5% (10.4%), Rimavská Sobota 20.5% (12.2%), Kežmarok 16.7% (8.5%), Rožňava 16.6% (9.1%)

Najnižšia nezam.: Galanta 2.6%, Bratislava V 2.6%, Trenčín 2.7%, Hlohovec 2.8%, Trnava 2.9%