Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Michal Páleník

Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.

riaditeľ

 • email: michal.palenik@iz.sk
 • +421 907 797778

Absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, v špecializáciách Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika a Finančná matematika. Titul Ing. získal na fakulte Hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia operačný výskum a ekonometria. V roku 2010 úspešne obhájil dizertačnú prácu a získal titul PhD.

V Inštitúte zamestnanosti má na starosti riadenie projektov, ekonometrické prognózovanie a vývoj softvérových riešení.

aktivity pod záštitou

publikácie

 • Michal Páleník: Dizertačná práca, autoreferát .odt doc , prezentácia .odp ppt , dizertačná práca
 • Viliam Páleník, Vladimír Kvetan, Jaroslav Vokoun, Katarína Krivanská, Michal Páleník: Prognóza vývoja ekonomiky Slovenska na rok 2002 a výhľad do roku 2005, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava, október 2001.
 • Viliam Páleník, Vladimír Kvetan, Katarína Krivánska, Michal Páleník: Prognóza vývoja ekonomiky Slovenska na rok 2002 a výhľad do roku 2005, BIATEC, 1/2002
 • Michal Páleník: Komparatívno statická analýza Mundell-Fleming modelu, diplomová práca, apríl 2004 .odt doc
 • Jana Gašparíková, Edita Nemcová, Michal Páleník: The Impact of Manufacturing Branches on Regional Differentiation of Employment in Slovak Republic, Journal of Economics, 54/2006
 • Bruno S. Sergi, William T. Bagatelas, Jana Kubicová, et al: Business Opportunities in Slovakia and Central Europe, Iura Edition, 2005
 • Iveta Pauhofová, Michal Páleník: Income Situation and Consumer Habits Formation in Slovak Republic, Journal of Economics, 53/2005
 • 48 článkov v časopise Investor o makroekonomickej situácii, bankovom a poisťovaciom sektoroch.
 • niekoľko článkov v iných periodikách ( Hospodárske noviny, openiazoch.sk, banky.sk, poisťovne.sk )

Blog


podobné správy: Viliam Páleník , Rastislav Noška , Tomáš Miklošovič , Tomáš Domonkos , Monika Martišková


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/iz-tim/michal-palenik
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko