qr kod na stranku

Kultúra svet práce - Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kultúra svet práce – Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kultúra svet práce – Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, Mare Švec a kol, 2012.

ISBN: 978-80-89149-23-0, autori: , , , , , , , , , publikované 2012

Kultúra svet práce – Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

stiahni plnú verziu: Kultúra svet práce – Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru


https://www.iz.sk/download-files/sk/ksp/dohody-o-pracach-mimo-pracovneho-pomeru
ikona Kultúra sveta práce

Kultúra sveta práce

Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt „Kultúra sveta práce“. Fenomény ako „nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú pred­ovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamest­návateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere.. . .