qr kod na stranku

Súbory na stiahnutie

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku - Učebnica mzdovej kalkulačky 2023 Európa a jej regióny v číslach 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska Učebnica mzdovej kalkulačky 2021 publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko Publikácia Sociálny systém – skutočnosť a vízia publikacia Inkluzívne zamestnávanie Medzitrh práce - Cesta od dávok k platenej práci Kultúra svet práce - Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte Monografia Inkluzívny trh Dočasná a okružná migrácia v podmienkach Slovenskej republiky Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie v SR Straty z vylúčenia Rómov regionálnou ekonometriou Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko
https://www.iz.sk/download-files/sk