Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Súbory na stiahnutie

Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska Učebnica mzdovej kalkulačky publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko Publikácia Sociálny systém – skutočnosť a vízia Inkluzívne zamestnávanie Medzitrh práce - Cesta od dávok k platenej práci ksp dohody o pracach mimo pracovneho pomeru (pdf) Monografia strieborná ekonomika 2012 Dočasná a okružná migrácia v podmienkach Slovenskej republiky Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie v SR Straty z vylúčenia Rómov regionálnou ekonometriou Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko
https://www.iz.sk/download-files/sk