Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Bratislava a jej spádové okresy

obsahuje okresy:

mapa regiónu Bratislava a jej spádové okresy

Vyčlenené územie je z geomorfologického hľadiska mierne členité. Na územie regiónu zasahuje Borská nížina, Malé Karpaty a časť Podunajskej nížiny. Z pohľadu administratívneho členenia ho vytvára 5 vnútorných okresov Bratislavy tvoriacich územie hlavného mesta Bratislavy a tri vonkajšie okresy Malacky, Pezinok a Senec, ktoré majú špecifické charakteristiky vidieckeho regiónu. Územie regiónu je jedným z ťažiskových regiónov Slovenska a ekonomickým uzlom nadregionálneho významu. Región patrí medzi najvyspelejšie regióny Slovenska a dosahuje najvyššiu ekonomickú úroveň. Okresy Bratislavy vytvárajú samostatný celok, ktorý výrazne ekonomicky prevyšuje priľahlé územie. Svojou atraktivitou pôsobí na široké okolie a ovplyvňuje ho vo viacerých smeroch. Spádovosť regiónu sa najvýraznejšie prejavuje v dochádzke do zamestnania z okolitých obcí. Mesto Bratislava poskytuje z hľadiska zamestnanosti značné pracovné príležitosti a možnosti pre obyvateľov zázemia, čo však na druhej strane spôsobuje značnú záťaž na dopravnú infraštruktúru. V posledných rokoch prišlo k výraznému zlepšeniu situácie na trhu práce v okresoch v zázemí Bratislavy. Takmer všetky obce vyčleneného regiónu sa nachádzajú v dobrej časovej dostupnosti od Bratislavy. Ponúka dostatok pracovných príležitostí z hľadiska profesijných a zárobkových možností.

Región Bratislava a jej spádové okresy obsahuje mestá Bratislava, Malacky, Modra, Pezinok, Senec, Stupava, Svätý Jur a počet obcí 65.

základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019
počet obyvateľov612 661618 349625 115633 209641 796650 726653 926660 948
počet nezamestnaných19 99221 94921 85420 85217 83813 85811 17311 134
počet dlhodobo nezamestnaných58006963777176626080379823111877
počet poberateľov dávok63296342526637802805218718721689
miera nezamestnanosti5.76.56.56.25.33.93.23.1
miera dlhodobej nezamestnanosti1.62.12.32.31.81.10.70.5
podielove dane180 112 118180 137 916184 809 642207 335 783228 107 745259 874 524291 545 842334 977 688
demografická závislosť21.222.022.823.724.825.826.928.2
demografická pyramída Bratislava a jej spádové okresy 2019 demografická pyramída Bratislava a jej spádové okresy 2035

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/bratislava