Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Bratislava a jej spádové okresy

obsahuje okresy:

mapa regiónu Bratislava a jej spádové okresy

Vyčlenené územie je z geomorfologického hľadiska mierne členité. Na územie regiónu zasahuje Borská nížina, Malé Karpaty a časť Podunajskej nížiny. Z pohľadu administratívneho členenia ho vytvára 5 vnútorných okresov Bratislavy tvoriacich územie hlavného mesta Bratislavy a tri vonkajšie okresy Malacky, Pezinok a Senec, ktoré majú špecifické charakteristiky vidieckeho regiónu.Územie regiónu je jedným z ťažiskových regiónov Slovenska a ekonomickým uzlom nadregionálneho významu. Región patrí medzi najvyspelejšie regióny Slovenska a dosahuje najvyššiu ekonomickú úroveň. Okresy Bratislavy vytvárajú samostatný celok, ktorý výrazne ekonomicky prevyšuje priľahlé územie. Svojou atraktivitou pôsobí na široké okolie a ovplyvňuje ho vo viacerých smeroch. Spádovosť regiónu sa najvýraznejšie prejavuje v dochádzke do zamestnania z okolitých obcí. Mesto Bratislava poskytuje z hľadiska zamestnanosti značné pracovné príležitosti a možnosti pre obyvateľov zázemia, čo však na druhej spôsobuje značnú záťaž na dopravnú infraštruktúru. V posledných rokoch prišlo k výraznému zlepšeniu situácie na trhu práce v okresoch v zázemí Bratislavy. Takmer všetky obce vyčleneného regiónu sa nachádzajú v dobrej časovej dostupnosti od Bratislavy. Ponúka dostatok pracovných príležitostí z hľadiska profesijných a zárobkových možností.

Región Bratislava a jej spádové okresy obsahuje mestá Bratislava, Malacky, Modra, Pezinok, Senec, Stupava, Svätý Jur a počet obcí 65.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017201820192020
počet obyvateľov612 643618 319625 082630 066635 090639 841644 281648 430652 282
počet nezamestnaných19 99221 94921 85420 85217 83813 85811 17311 13414 528
počet dlhodobo nezamestnaných580069637771766260803798231118772224
počet poberateľov dávok632963425266378028052187187216891725
miera nezamestnanosti5.76.56.56.25.33.93.23.14
miera dlhodobej nezamestnanosti1.62.12.32.31.81.10.70.50.6
podielove dane180 112 118180 137 916184 809 642207 335 783228 107 745259 874 524291 545 842334 977 688
demografická závislosť21.222.022.824.425.927.428.930.431.9
demografická pyramída Bratislava a jej spádové okresy 2020 demografická pyramída Bratislava a jej spádové okresy 2035

počet nezamestnaných

rok201220132014201520162017201820192020
menej ako 24 rokov3394352132882853209114529929861408
25 až 39 rokov824887368727841172265730472246906064
40 až 54 rokov599463936499620654834329357136354803
viac ako 55 rokov283832983340338330382341188818222253

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/bratislava