Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Počet zdravotníckeho personálu na 100 000 obyvateľov podľa krajov

30-grafov-o-zdravotnictve/pocet-zdravotnickeho-personalu-na-100-000-obyvatelov-podla-krajov

Podľa prepočtu na 100 000 obyvateľov majú občania Bratislavského kraja najvyšší počet lekárov, zubných lekárov, farmaceutov, sestier aj pôrodných asistentiek. Bratislavský kraj má vyše 900 sestier na 100 000 obyvateľov. Na chvoste sa umiestnil Trnavský kraj s počtom lekárov, ktorý dosahoval len počet 257 na 100 000 občanov.

Starnutie obyvateľstva je problémom celého Slovenska. Zvyšujúci sa počet seniorov bude mať vážne následky hlavne v regiónoch, ktoré majú už dnes nižší počet zdravotníkov na 100 000 obyvateľov, než je slovenský priemer.

Zdroj údajov: NCZI

Pracovnívi v zdravotníctve na 100 000 obyvateľov podľa krajov, 2017

krajlekári zubní lekárifarmaceutisestrypôrodné asistentky
Bratislavský kraj631,078,7165,9905,932,7
Trnavský kraj257,341,648,0453,332,2
Trenčiansky kraj260,744,149,4454,231,7
Nitriansky kraj273,538,056,0478,724,2
Žilinský kraj359,549,647,3588,336,3
Banskobystrický kraj292,440,050,5509,729,1
Prešovský kraj282,245,468,8515,635,4
Košický kraj370,160,4125,2593,732,5

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/pocet-zdravotnickeho-personalu-na-100-000-obyvatelov-podla-krajov
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .