qr kod na stranku

Počet zdravotníckeho personálu na 100 000 obyvateľov v krajoch

30-grafov-o-zdravotnictve/pocet-zdravotnickeho-personalu-na-100-000-obyvatelov-podla-krajov

Podľa prepočtu na 100 000 obyvateľov majú občania Bratislavského kraja najvyšší počet lekárov, zubných lekárov, farmaceutov, sestier aj pôrodných asistentiek. Bratislavský kraj má vyše 900 sestier na 100 000 obyvateľov. Je to dané jednak tým, že veľa koncových nemocníc je práve v Bratislave a aj tým, že počet obyvyteľov Bratislavy podľa trvalého pobytu je podhodnotený.

Starnutie obyvateľstva je problémom celého Slovenska. Zvyšujúci sa počet seniorov bude mať vážne následky hlavne v regiónoch, ktoré majú už dnes nižší počet zdravotníkov na 100 000 obyvateľov, než je slovenský priemer.

regionsestrylekárifarmaceutizubní lekári
SR5743698553
BA83765715278
BB5233105243
KE61740316460
NR4722875638
PO5433067349
TN4722765050
TT4662795349
ZA6043855352

Zdroj údajov: NCZI

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Počet zdravotníckeho personálu na 100 000 obyvateľov v krajoch, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/pocet-zdravotnickeho-personalu-na-100-000-obyvatelov-podla-krajov, doi:10.5281/​zenodo.6079128

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/pocet-zdravotnickeho-personalu-na-100-000-obyvatelov-podla-krajov
ikona Kraje Slovenska

Kraje Slovenska

Kraje Slovenska, aktualizované údaje, číselník.. . .

ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .