Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región stredné Považie

obsahuje okresy:

mapa regiónu stredné Považie

Región bol vyčlenený na území, ktoré sa z geomorfologického hľadiska označuje ako Považské podolie a sleduje povodie Váhu. Je pretiahnuté juhozápadno – severovýchodným smerom a zahŕňa okresy od Nového Mesta nad Váhom až po Žilinu.Spoločným znakom územia je silné zastúpenie priemyselnej výroby, v ktorej vyniká strojárstvo. Región stredného Považia je súčasťou hlavnej rozvojovej línie (Považský rozvojový koridor), ktorý je výsledkom formovania a lokalizácie hospodárskych ťažísk v období socialistického vývoja Slovenska. Spolu s regiónom Bratislavy, Košíc a Banskej Bystrice vytvára nosné ťažiská regionálneho rozvoja na Slovenku. Popri uvedených nosných ťažiskách rozvoja sa na území SR výraznejšie sformovali i ďalšie, medzi nimi aj Žilina, ktorá spoluvytvára kostru hospodárskych, priemyselných regiónov Slovenska. Celý región patrí k nosným ekonomicko-sídelným článkom rozvoja s nadpriemernou ekonomickou úrovňou. Aj napriek tomu je ekonomická úroveň v niektorých oblastiach oslabená. Veľké závody v Dubnici nad Váhom a v Považskej Bystrici vyrábali v minulosti najmä zbrojársku techniku. Prechodom na trhové hospodárstvo majú v súčasnosti značné problémy s preorientovaním výroby a s tým spojenou zvýšenou nezamestnanosťou.Považská oblasť patrí medzi 9 oblastí SR s najviac ohrozeným životným prostredím. Rieka Váh, pretekajúca priemyselnými oblasťami regiónu, dosahuje na niektorých úsekoch až IV. stupeň znečistenia. Absencia čistiarní odpadových vôd na pravom brehu Váhu v meste Trenčín, ako aj nízka čistiaca schopnosť existujúcich zariadení až po Nové Mesto n/V., spôsobujú ďalšie zhoršenie kvality vody v toku za hranicami regiónu.Región má veľmi dobrú dopravnú polohu. Koncentrujú sa tu dopravné väzby celoštátneho a európskeho významu na trase Terst – Bratislava – Trenčín – Žilina – Košice – Ukrajina (diaľnica D1) a prechádza tu dôležitý stredný severojužný koridor Ponitriansko-trenčiansko-žilinský. Je tu priame napojenie cestnými i železničnými trasami na ČR, s ktorou má región najdlhšiu hranicu. Najdôležitejšou dopravnou križovatkou je mesto Trenčín, z ktorého vedú významné cestné aj železničné spojenia do Českej republiky. V Trenčíne je letisko pôvodne určené na vojenské účely, dnes sa však sčasti využíva aj na civilné lety. Taktiež Žilina je jednou z najvýznamnejších dopravných križovatiek na Slovensku. Žilina je dopravný uzol významných koridorov s číslami V a (Terst – Viedeň – Bratislava – Žilina – Ukrajina) a VI (Gdaňsk –Bielsko – Biala – Zwardoň – Skalité –Žilina ). Významným je aj križovanie železničných tratí E 42 a E 52, ktoré plnia funkciu medzinárodných magistrál v zmysle medzinárodnej dohody. Letisko Žilina má štatút medzinárodného letiska s nepravidelnou dopravou.

Región stredné Považie obsahuje mestá Bytča, Dubnica nad Váhom, Ilava, Nemšová, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Rajec, Rajecké Teplice, Stará Turá, Trenčianske Teplice, Trenčín, Žilina a počet obcí 192.

základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019
počet obyvateľov530 142530 627530 929530 983531 139531 542533 249533 763
počet nezamestnaných26 99628 37426 31822 85618 70813 10799559337
počet dlhodobo nezamestnaných10 20411 29611 48297247044419324371957
počet poberateľov dávok13 71713 86511 88682145746418232472814
miera nezamestnanosti10.210.7108.674.83.73.4
miera dlhodobej nezamestnanosti3.84.34.33.72.61.50.90.7
podielove dane121 363 501120 522 016124 474 537137 930 791150 639 347169 448 139185 370 268209 853 532
demografická pyramída stredné Považie 2019 demografická pyramída stredné Považie 2025

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/stredne-povazie

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/stredne-povazie

Aktuálne štatistiky

Máj 2019: počet UoZ na úradoch práce: 164957, z toho 61307 dlhodobo, miera 6.0% (2.2% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 19.4% (11.3%), Revúca 18.5% (9.6%), Kežmarok 17.5% (7.7%), Rožňava 15.4% (8.4%), Vranov nad Topľou 15.1% (7.1%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 2.0%, Trenčín 2.2%, Trnava 2.6%, Hlohovec 2.6%, Myjava 2.6%

Mobilné aplikácie

Pre Android aj iPhone.

stiahni pre android stiahni pre iPhone