qr kod na stranku

Juhozápad – CZ03

regióny EÚ: Česko > Česko > Juhozápad
mapka Juhozápad CZ03
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20237,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20237,94
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20234,01
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202313,09
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202381,59
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023200
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202313,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20236,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202273
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202375,7
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia20208,4

Wikidata Q12039505, Juhozápad in English: CZ03

Podregióny: Juhočeský kraj, Plzenský kraj


demograficky strom CZ03 Juhozápad podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20231,9
miera nezamestnanosti mladých20235,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202332,9
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júna 202425 244
počet nezamestnaných žienz júna 202414 215
počet dlhodobo nezamestnanýchz júna 20246298

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Juhozápad na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Juhozápad akt/podiel-nezamestnanosti-CZ03-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhozápad

NACE r2%NACE r2%
A27,15 %B-E186,632 %
F49,38 %G-I114,519 %
J11,52 %K81 %
L3,31 %M_N35,86 %
O-Q131,122 %R-U20,84 %
TOTAL587,9100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhozápad, 2023

Demografia

demograficky strom CZ03 Juhozápad 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.257691e+06
hustota obyvateľstva202272,2
index demografickej závislosti202333
demograficky strom CZ03 Juhozápad demografická pyramída

Ostatné: Česko, Severovýchod, Moravskoslezsko, Praha, Juhozápad, Stredné Čechy, Stredná Morava, Severozápad, Juhovýchod

Susedia: Dolné Rakúsko, Juhovýchod, Horné Rakúsko, Stredné Čechy, Oberpfalz, Severozápad, Dolné Bavorsko

Podregióny: Juhočeský kraj, Plzenský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Juhozápad – CZ03, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RCZ03, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ03
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .