qr kod na stranku

Juhozápad – CZ03

regióny EÚ: Česko > Česko > Juhozápad


mapka Juhozápad CZ03
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20226,29
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20222,76
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202210,72
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,41
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022191,67
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202214,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20226,7
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202273
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202276,5
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia20208,4

Wikidata Q12039505 OpenStreetMap 435511 Juhozápad in English: CZ03

Podregióny: Juhočeský kraj, Plzenský kraj


demograficky strom CZ03 Juhozápad podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20221,7
miera nezamestnanosti mladých20224,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202226,3
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz januára 202429 006
počet nezamestnaných žienz januára 202414 861
počet dlhodobo nezamestnanýchz januára 20246019

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Juhozápad na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Juhozápad akt/podiel-nezamestnanosti-CZ03-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhozápad

NACE r2%NACE r2%
A26,44 %B-E199,733 %
F47,18 %G-I122,920 %
J11,12 %K7,71 %
L3,81 %M_N33,25 %
O-Q131,122 %R-U234 %
TOTAL605,9100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhozápad, 2022

Demografia

demograficky strom CZ03 Juhozápad 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.257691e+06
hustota obyvateľstva202270,8
index demografickej závislosti202333
demograficky strom CZ03 Juhozápad demografická pyramída

Ostatné: Česko, Praha, Juhozápad, Juhovýchod, Severovýchod, Stredné Čechy, Stredná Morava, Severozápad, Moravskoslezsko

Susedia: Dolné Rakúsko, Juhovýchod, Horné Rakúsko, Stredné Čechy, Oberpfalz, Severozápad, Dolné Bavorsko

Podregióny: Juhočeský kraj, Plzenský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Juhozápad – CZ03, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RCZ03, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ03
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .