qr kod na stranku

Juhozápad - CZ03

regióny EÚ: Česká republika > Česko > Juhozápad


mapka Juhozápad CZ03
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202125,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202079
miera nezamestnanosti20212,5
miera zamestnanosti202175,6
počet obyvateľov20211 234 592
hustota obyvateľstva201971,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20212,63
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20219,53
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214,2
miera nezamestnanosti mladých20215,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202116,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,2
index demografickej závislosti202132,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202183,13
demograficky strom CZ03 Juhozápad podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česka nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Česka akt/podiel-nezamestnanosti-cesko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhozápad

nace_r2%
J112 %
R-U21,54 %
F50,78 %
K8,31 %
O-Q133,622 %
A24,84 %
B-E202,433 %
M_N33,86 %
TOTAL608,6100 %
L4,11 %
G-I118,419 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhozápad, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Juhozápad

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ03 Juhozápad 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ03 Juhozápad demografická pyramída

ostatné: Česko, Severovýchod, Juhovýchod, Moravskoslezsko, Praha, Stredná morava, Juhozápad, Stredné Čechy, Severozápad

susedia: Dolné Rakúsko, Juhovýchod, Horné Rakúsko, Stredné Čechy, Oberpfalz, Severozápad, Dolné Bavorsko

podregióny: Juhočeský kraj, Plzenský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Juhozápad - CZ03, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ03


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ03
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .