qr kod na stranku

Stredné Čechy - CZ02

regióny EÚ: Česko > Česko > Stredné Čechy


mapka Stredné Čechy CZ02
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20220,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202219,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202179
miera nezamestnanosti20221,3
miera zamestnanosti202277
počet obyvateľov20221 386 824
hustota obyvateľstva2022128,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20226,9
miera nezamestnanosti mladých20223
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202122,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20225,6
index demografickej závislosti202229,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202282,88

wikidata Q12039507 Stredné Čechy in English: CZ02 podregióny: Stredočeský kraj

demograficky strom CZ02 Stredné Čechy podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Stredné Čechy na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Stredné Čechy akt/podiel-nezamestnanosti-CZ02-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredné Čechy

nace_r2%
R-U26,74 %
A15,62 %
B-E168,324 %
F61,39 %
G-I169,524 %
J27,54 %
K17,22 %
L5,51 %
M_N54,48 %
O-Q146,321 %
TOTAL692,3100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredné Čechy, 2022 demograficky strom CZ02 Stredné Čechy 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ02 Stredné Čechy demografická pyramída

ostatné: Česko, Stredné Čechy, Juhozápad, Severovýchod, Severozápad, Juhovýchod, Stredná morava, Moravskoslezsko, Praha

susedia: Praha, Juhovýchod, Severovýchod, Severozápad, Juhozápad

podregióny: Stredočeský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Stredné Čechy - CZ02, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ02


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ02
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .