qr kod na stranku

Stredné Čechy – CZ02

regióny EÚ: Česko > Česko > Stredné Čechy


mapka Stredné Čechy CZ02
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20238,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20234,98
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20232,25
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20238,55
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202380,36
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023218,18
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202122,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20234,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202279
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202375,5
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia20208,9

Wikidata Q12039507 Stredné Čechy in English: CZ02

Podregióny: Stredočeský kraj


demograficky strom CZ02 Stredné Čechy podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20231,7
miera nezamestnanosti mladých20233,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202322,9
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz apríla 202431 377
počet nezamestnaných žienz apríla 202417 487
počet dlhodobo nezamestnanýchz apríla 20248939

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Stredné Čechy na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Stredné Čechy akt/podiel-nezamestnanosti-CZ02-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredné Čechy

NACE r2%NACE r2%
A18,13 %B-E162,224 %
F58,69 %G-I166,125 %
J24,64 %K183 %
L5,21 %M_N51,28 %
O-Q138,921 %R-U26,34 %
TOTAL669,3100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredné Čechy, 2023

Demografia

demograficky strom CZ02 Stredné Čechy 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.439391e+06
hustota obyvateľstva2022131,8
index demografickej závislosti202329,4
demograficky strom CZ02 Stredné Čechy demografická pyramída

Ostatné: Česko, Juhozápad, Praha, Juhovýchod, Severovýchod, Stredné Čechy, Stredná Morava, Severozápad, Moravskoslezsko

Susedia: Praha, Juhovýchod, Severovýchod, Severozápad, Juhozápad

Podregióny: Stredočeský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Stredné Čechy – CZ02, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RCZ02, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ02
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .