qr kod na stranku

Stredné Čechy – CZ02

regióny EÚ: Česko > Česko > Stredné Čechy


mapka Stredné Čechy CZ02
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20226,9
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20223,94
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20221,92
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20226,42
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202282,88
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022160
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202122,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20225,6
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202179
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202277

Wikidata Q12039507 Stredné Čechy in English: CZ02

Podregióny: Stredočeský kraj


demograficky strom CZ02 Stredné Čechy podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20221,3
miera nezamestnanosti mladých20223
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202219,5
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202330 333
počet nezamestnaných žienz júla 202317 751
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 20238007

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Stredné Čechy na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Stredné Čechy akt/podiel-nezamestnanosti-CZ02-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredné Čechy

NACE r2%NACE r2%
A15,62 %B-E168,324 %
F61,39 %G-I169,524 %
J27,54 %K17,22 %
L5,51 %M_N54,48 %
O-Q146,321 %R-U26,74 %
TOTAL692,3100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredné Čechy, 2022

Demografia

demograficky strom CZ02 Stredné Čechy 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20221 386 824
hustota obyvateľstva2022128,7
index demografickej závislosti202229,9
demograficky strom CZ02 Stredné Čechy demografická pyramída

Ostatné: Česko, Praha, Severozápad, Juhozápad, Severovýchod, Stredné Čechy, Stredná Morava, Juhovýchod, Moravskoslezsko

Susedia: Praha, Juhovýchod, Severovýchod, Severozápad, Juhozápad

Podregióny: Stredočeský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Stredné Čechy – CZ02, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/CZ02


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ02
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .