qr kod na stranku

Stredné Čechy - CZ02

regióny EÚ: Česká republika > Česko > Stredné Čechy


mapka Stredné Čechy CZ02
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202130,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202083
miera nezamestnanosti20212,5
miera zamestnanosti202175,9
počet obyvateľov20211 397 997
hustota obyvateľstva2019128,5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20211,85
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20217,54
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214
miera nezamestnanosti mladých20218,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202122,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,1
index demografickej závislosti202129,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202182,09
demograficky strom CZ02 Stredné Čechy podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česka nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Česka akt/podiel-nezamestnanosti-cesko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredné Čechy

nace_r2%
J284 %
R-U31,95 %
F56,68 %
K18,63 %
O-Q139,820 %
A18,33 %
B-E175,125 %
M_N52,38 %
TOTAL690,8100 %
L6,91 %
G-I163,324 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Stredné Čechy, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Stredné Čechy

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ02 Stredné Čechy 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ02 Stredné Čechy demografická pyramída

ostatné: Česko, Severovýchod, Juhovýchod, Moravskoslezsko, Praha, Stredná morava, Juhozápad, Stredné Čechy, Severozápad

susedia: Praha, Juhovýchod, Severovýchod, Severozápad, Juhozápad

podregióny: Stredočeský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Stredné Čechy - CZ02, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ02


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ02
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .