Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Severozápad - CZ04

regióny EÚ: Česká republika > Česko > Severozápad


mapka Severozápad CZ04
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201.1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201964
miera nezamestnanosti20204
miera zamestnanosti202072
počet obyvateľov20201 115 629
hustota obyvateľstva2019131.7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20202.64
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20207.53
účasť na celoživotnom vzdelávaní20202.8
miera nezamestnanosti mladých202010.6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202021.1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202013.6
index demografickej závislosti202030.9
podiel zamestnanosti mužov a žien202079.38
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020138.24
demograficky strom CZ04 Severozápad podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severozápad

nace_r2%
K6.61 %
A11.92 %
R-U21.34 %
M_N29.46 %
J7.61 %
L6.11 %
TOTAL527.2100 %
F41.28 %
O-Q109.921 %
B-E180.934 %
G-I112.321 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severozápad, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severozápad

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ04 Severozápad 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ04 Severozápad demografická pyramída

ostatné: Česko, Juhovýchod, Praha, Severovýchod, Stredné Čechy, Juhozápad, Moravskoslezsko, Stredná morava, Severozápad

susedia: Chemnitz, Oberfranken, Severovýchod, Stredné Čechy, Dresden, Oberpfalz, Juhozápad

podregióny: Karlovarský kraj, Úsťanský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Severozápad - CZ04, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ04


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ04