qr kod na stranku

Severozápad – CZ04

regióny EÚ: Česko > Česko > Severozápad


mapka Severozápad CZ04
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20225,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20224,62
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20222,11
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20227,73
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202282,83
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022168
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202224,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202213,6
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202161
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202273,1

Wikidata Q7458002 OpenStreetMap 435516 Severozápad in English: CZ04

Podregióny: Karlovarský kraj, Úsťanský kraj


demograficky strom CZ04 Severozápad podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,3
miera nezamestnanosti mladých20228,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202226,8
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202338 101
počet nezamestnaných žienz júla 202321 989
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202312 703

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Severozápad na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Severozápad akt/podiel-nezamestnanosti-CZ04-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Severozápad

NACE r2%NACE r2%
A11,42 %B-E161,831 %
F42,48 %G-I119,823 %
J7,51 %K7,21 %
L3,41 %M_N24,85 %
O-Q116,823 %R-U22,34 %
TOTAL517,4100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Severozápad, 2022

Demografia

demograficky strom CZ04 Severozápad 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20221 082 108
hustota obyvateľstva2022128
index demografickej závislosti202232,4
demograficky strom CZ04 Severozápad demografická pyramída

Ostatné: Česko, Severovýchod, Praha, Severozápad, Juhozápad, Stredná morava, Stredné Čechy, Juhovýchod, Moravskoslezsko

Susedia: Chemnitz, Oberfranken, Severovýchod, Stredné Čechy, Dresden, Oberpfalz, Juhozápad

Podregióny: Karlovarský kraj, Úsťanský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Severozápad – CZ04, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/CZ04


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ04
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .