qr kod na stranku

Severozápad - CZ04

regióny EÚ: Česká republika > Česko > Severozápad


mapka Severozápad CZ04
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202129,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202161
miera nezamestnanosti20214,3
miera zamestnanosti202171,8
počet obyvateľov20221 082 108
hustota obyvateľstva2019131,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20212,8
miera nezamestnanosti mladých202111,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202118,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202113,8
index demografickej závislosti202232,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202179,65
demograficky strom CZ04 Severozápad podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Česka nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch Česka akt/podiel-nezamestnanosti-cesko-okresy-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Severozápad

nace_r2%
A10,12 %
B-E167,432 %
F44,59 %
G-I108,921 %
J10,72 %
K6,91 %
L4,61 %
M_N31,16 %
O-Q116,922 %
R-U20,14 %
TOTAL521,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severozápad, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severozápad

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom CZ04 Severozápad 1996 demografická pyramída demograficky strom CZ04 Severozápad demografická pyramída

ostatné: Česko, Juhovýchod, Stredné Čechy, Moravskoslezsko, Praha, Stredná morava, Juhozápad, Severovýchod, Severozápad

susedia: Chemnitz, Oberfranken, Severovýchod, Stredné Čechy, Dresden, Oberpfalz, Juhozápad

podregióny: Karlovarský kraj, Úsťanský kraj

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severozápad - CZ04, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ04


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/CZ04
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .