qr kod na stranku

Oberfranken - DE24

regióny EÚ: Nemecko > Bavorsko > Oberfranken


mapka Oberfranken DE24
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223
miera nezamestnanosti mladých20138
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20171,1
podiel dlhodobo nezamestnaných201735,6
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228
Demografia
počet obyvateľov20221 061 929
hustota obyvateľstva2022147,2
index demografickej závislosti202236,2
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202294,09
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200916,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20185,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021114
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202278,9

wikidata Q10554 OpenStreetMap 17592 Oberfranken in English: DE24 podregióny: Bamberg, Bayreuth, Coburg, Hof, Bamberg, Landkreis, Bayreuth, Landkreis, Coburg, Landkreis, Forchheim, Hof, Landkreis, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Zamestnanosť podľa sektorov, Oberfranken

nace_r2%
B-E169,528 %
F31,15 %
G-I11920 %
J19,23 %
K21,23 %
M_N46,68 %
O-Q164,427 %
R-U254 %
TOTAL606,6100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Oberfranken, 2022 demograficky strom DE24 Oberfranken 1996 demografická pyramída demograficky strom DE24 Oberfranken demografická pyramída

ostatné: Bavorsko, Švábsko, Oberpfalz, Horné Bavorsko, Oberfranken, Dolné Bavorsko, Unterfranken, Mittelfranken

susedia: Unterfranken, Mittelfranken, Chemnitz, Durínsko, Oberpfalz, Severozápad

podregióny: Bamberg, Bayreuth, Coburg, Hof, Bamberg, Landkreis, Bayreuth, Landkreis, Coburg, Landkreis, Forchheim, Hof, Landkreis, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Oberfranken - DE24, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE24


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE24
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .