qr kod na stranku

Chemnitz - DED4

regióny EÚ: Nemecko > Sasko > Chemnitz


mapka Chemnitz DED4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201948,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202186
miera nezamestnanosti20212,3
miera zamestnanosti202179,9
počet obyvateľov20211 413 730
hustota obyvateľstva2019219,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,2
miera nezamestnanosti mladých20139,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200614,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20195,7
index demografickej závislosti202151,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202195,35

Zamestnanosť podľa sektorov, Chemnitz

nace_r2%
B-E171,326 %
F66,810 %
G-I127,419 %
J13,92 %
K15,42 %
M_N51,48 %
O-Q175,626 %
R-U32,35 %
TOTAL670,5100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Chemnitz, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Chemnitz

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DED4 Chemnitz demografická pyramída

ostatné: Sasko, Dresden, Chemnitz, Leipzig

susedia: Leipzig, Oberfranken, Durínsko, Dresden, Severozápad

podregióny: Kamenica, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Vogtlandkreis, Zwickau

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Chemnitz - DED4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .