qr kod na stranku

Sasko - DED

regióny EÚ: Nemecko > Sasko


mapka Sasko DED
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,1
miera nezamestnanosti mladých20196,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202247,1
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,5
Demografia
počet obyvateľov20224 043 002
hustota obyvateľstva2022222,8
index demografickej závislosti202244,8
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202293,51
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201910,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20224,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202193
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202279,1

viac na wikipédii wikidata Q1202 Sasko in English: DED podregióny: Dresden, Chemnitz, Leipzig

demograficky strom DED Sasko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Sasko

nace_r2%
A26,11 %
B-E416,421 %
F157,98 %
G-I391,520 %
J744 %
K34,52 %
L23,41 %
M_N184,79 %
O-Q561,729 %
R-U89,85 %
TOTAL1960,2100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Sasko, 2022 demograficky strom DED Sasko 1996 demografická pyramída demograficky strom DED Sasko demografická pyramída

Z wikipédie:

Slobodný štát Sasko (nem. Freistaat Sachsen) je jedna zo 16 spolkových krajín Nemecka. Rozkladá sa na východe Nemecka. Je jednou z dvoch nemeckých spolkových krajín (popri Slobodnom štáte Bavorsko), ktoré hraničia s Českom. Na severe hraničí s Brandenburskom a Saskom-Anhaltskom; na západe so Saskom-Anhaltskom a Slobodným štátom Durínsko, na juhozápade s Slobodným štátom Bavorsko; na juhovýchode s Českom; na východe s poľskou časťou Lužice a Sliezska (vojvodstvo Dolnosliezske a Lubušské). V súčasných hraniciach existuje od roku 1993. Pomaly sa zotavuje z takmer štyridsiatich rokov komunistickej diktatúry bývalého NDR. V týchto časoch sa priemysel a hlavne ťažba hnedého uhlia výrazne podieľala na devastácii krajiny Krušných hôr a okolia. Dnes sa tieto aktivity utlmujú v záujme zlepšenia ekologickej situácie. Energetická problematika sa v posledných rokoch rieši alternatívnym spôsobom (veterné elektrárne) a zdá sa, že tento trend je na vzostupe.

Povrch sa pozvoľna zdvíha zo Severonemeckej nížiny (Norddeutsches Tiefland) na juh do Krušných hôr.

ostatné: Nemecko, Dolné Sasko, Bádensko-Württembersko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Hesensko, Brémy, Porýnie-Falcko, Sasko, Šlezvicko-Holštajnsko, Hamburg, Sársko, Berlín, Meklenbursko-Predpomoransko, Brandenbursko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Bavorsko

susedia: POLUDNIOWO-ZACHODNI, Brandenbursko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Bavorsko, Česko, POLNOCNO-ZACHODNI

podregióny: Dresden, Chemnitz, Leipzig

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Sasko - DED, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .