Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Sasko - DED

regióny EÚ: Nemecko > Sasko


mapka Sasko DED
vlajka Sasko DED erb Sasko DED
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191.9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201892
miera nezamestnanosti20194
miera zamestnanosti201978.7
počet obyvateľov20204 071 971
hustota obyvateľstva2019224.2
pracujúci na čiastočný úväzok201927.09
pracujúci na čiastočný úväzok, muži201913.3
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201942.46
účasť na celoživotnom vzdelávaní20198.9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20194.9
index demografickej závislosti202044
podiel zamestnanosti mužov a žien201995.04

viac na wikipédii * viac na wikidata Q1202 * na OpenStreetMap * Sasko in English: DED * podregióny: Dresden, Chemnitz, Leipzig

zamestnanosť podľa sektorov, Sasko

nace_r2%
A23.11 %
B-E40520 %
F168.89 %
G-I423.321 %
J51.43 %
K37.12 %
L11.71 %
M_N227.211 %
O-Q551.528 %
R-U86.64 %
TOTAL1985.7100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15'

zamestnanosť podľa sektorov, Sasko, 2019 demograficky strom DED Sasko 1996 demografická pyramída demograficky strom DED Sasko demografická pyramída

Z wikipédie:

Slobodný štát Sasko (nem. Freistaat Sachsen) je jedna zo 16 spolkových krajín Nemecka. Rozkladá sa na východe Nemecka. Je jednou z dvoch nemeckých spolkových krajín (popri Slobodnom štáte Bavorsko), ktoré hraničia s Českom. Na severe hraničí s Brandenburskom a Saskom-Anhaltskom; na západe so Saskom-Anhaltskom a Slobodným štátom Durínsko, na juhozápade s Slobodným štátom Bavorsko; na juhovýchode s Českom; na východe s poľskou časťou Lužice a Sliezska (vojvodstvo Dolnosliezske a Lubušské). V súčasných hraniciach existuje od roku 1993. Pomaly sa zotavuje z takmer štyridsiatich rokov komunistickej diktatúry bývalého NDR. V týchto časoch sa priemysel a hlavne ťažba hnedého uhlia výrazne podieľala na devastácii krajiny Krušných hôr a okolia. Dnes sa tieto aktivity utlmujú v záujme zlepšenia ekologickej situácie. Energetická problematika sa v posledných rokoch rieši alternatívnym spôsobom (veterné elektrárne) a zdá sa, že tento trend je na vzostupe.

Povrch sa pozvoľna zdvíha zo Severonemeckej nížiny (Norddeutsches Tiefland) na juh do Krušných hôr.

ostatné: Nemecko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko, Horné Porýnie – Vestfálsko, Hesensko, Porýnie-Falcko, Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Brandenbursko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Berlín, Hamburg, Dolné Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Sársko

susedia: POLUDNIOWO-ZACHODNI, Brandenbursko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Bavorsko, Česká republika, POLNOCNO-ZACHODNI

podregióny: Dresden, Chemnitz, Leipzig


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED