qr kod na stranku

Sasko - DED

regióny EÚ: Nemecko > Sasko


mapka Sasko DED
vlajka Sasko DED erb Sasko DED
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202145,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202095
miera nezamestnanosti20213,3
miera zamestnanosti202177,9
počet obyvateľov20214 056 941
hustota obyvateľstva2019224,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202111,78
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202141,51
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217
miera nezamestnanosti mladých20196,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201910,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,3
index demografickej závislosti202144,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,66

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Sasko

nace_r2%
J60,63 %
R-U90,95 %
F157,98 %
K40,72 %
O-Q549,529 %
A29,52 %
B-E407,621 %
M_N176,69 %
TOTAL1910,9100 %
L22,91 %
G-I374,220 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Sasko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Sasko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DED Sasko 1996 demografická pyramída demograficky strom DED Sasko demografická pyramída

Z wikipédie:

Slobodný štát Sasko (nem. Freistaat Sachsen) je jedna zo 16 spolkových krajín Nemecka. Rozkladá sa na východe Nemecka. Je jednou z dvoch nemeckých spolkových krajín (popri Slobodnom štáte Bavorsko), ktoré hraničia s Českom. Na severe hraničí s Brandenburskom a Saskom-Anhaltskom; na západe so Saskom-Anhaltskom a Slobodným štátom Durínsko, na juhozápade s Slobodným štátom Bavorsko; na juhovýchode s Českom; na východe s poľskou časťou Lužice a Sliezska (vojvodstvo Dolnosliezske a Lubušské). V súčasných hraniciach existuje od roku 1993. Pomaly sa zotavuje z takmer štyridsiatich rokov komunistickej diktatúry bývalého NDR. V týchto časoch sa priemysel a hlavne ťažba hnedého uhlia výrazne podieľala na devastácii krajiny Krušných hôr a okolia. Dnes sa tieto aktivity utlmujú v záujme zlepšenia ekologickej situácie. Energetická problematika sa v posledných rokoch rieši alternatívnym spôsobom (veterné elektrárne) a zdá sa, že tento trend je na vzostupe.

Povrch sa pozvoľna zdvíha zo Severonemeckej nížiny (Norddeutsches Tiefland) na juh do Krušných hôr.

ostatné: Nemecko, Sársko, Meklenbursko-Predpomoransko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Brandenbursko, Dolné Sasko, Porýnie-Falcko, Berlín, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Sasko

susedia: POLUDNIOWO-ZACHODNI, Brandenbursko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Bavorsko, Česko, POLNOCNO-ZACHODNI

podregióny: Dresden, Chemnitz, Leipzig

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Sasko - DED, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .