Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Sasko - DED

regióny EÚ: Nemecko > Sasko


mapka Sasko DED
vlajka Sasko DED erb Sasko DED
ukazovateľobdobiehodnota
miera nezamestnanosti20203.8
miera zamestnanosti202078.6
počet obyvateľov20204 071 971
hustota obyvateľstva2019224.2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20207.4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20194.9
index demografickej závislosti202044
podiel zamestnanosti mužov a žien202096.38

viac na wikipédii * viac na wikidata Q1202 * na OpenStreetMap * Sasko in English: DED * podregióny: Dresden, Chemnitz, Leipzig

zamestnanosť podľa sektorov, Sasko

nace_r2%
O-Q549.128 %
A291 %
B-E405.621 %
F154.88 %
G-I398.120 %
J60.73 %
K37.82 %
M_N184.99 %
R-U97.65 %
TOTAL1951100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

zamestnanosť podľa sektorov, Sasko, 2020 demograficky strom DED Sasko 1996 demografická pyramída demograficky strom DED Sasko demografická pyramída

Z wikipédie:

Slobodný štát Sasko (nem. Freistaat Sachsen) je jedna zo 16 spolkových krajín Nemecka. Rozkladá sa na východe Nemecka. Je jednou z dvoch nemeckých spolkových krajín (popri Slobodnom štáte Bavorsko), ktoré hraničia s Českom. Na severe hraničí s Brandenburskom a Saskom-Anhaltskom; na západe so Saskom-Anhaltskom a Slobodným štátom Durínsko, na juhozápade s Slobodným štátom Bavorsko; na juhovýchode s Českom; na východe s poľskou časťou Lužice a Sliezska (vojvodstvo Dolnosliezske a Lubušské). V súčasných hraniciach existuje od roku 1993. Pomaly sa zotavuje z takmer štyridsiatich rokov komunistickej diktatúry bývalého NDR. V týchto časoch sa priemysel a hlavne ťažba hnedého uhlia výrazne podieľala na devastácii krajiny Krušných hôr a okolia. Dnes sa tieto aktivity utlmujú v záujme zlepšenia ekologickej situácie. Energetická problematika sa v posledných rokoch rieši alternatívnym spôsobom (veterné elektrárne) a zdá sa, že tento trend je na vzostupe.

Povrch sa pozvoľna zdvíha zo Severonemeckej nížiny (Norddeutsches Tiefland) na juh do Krušných hôr.

ostatné: Nemecko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Horné Porýnie – Vestfálsko, Sasko, Bádensko-Württembersko, Brandenbursko, Porýnie-Falcko, Dolné Sasko, Bavorsko, Sársko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Berlín, Hamburg, Hesensko

susedia: POLUDNIOWO-ZACHODNI, Brandenbursko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Bavorsko, Česká republika, POLNOCNO-ZACHODNI

podregióny: Dresden, Chemnitz, Leipzig


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED