qr kod na stranku

Sasko – DED

regióny EÚ: Nemecko > Sasko


mapka Sasko DED
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202225,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202211,86
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202241,96
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202293,51
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022121,43
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201910,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20224,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202193
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202279,1

Viac na wikipédii Wikidata Q1202 OpenStreetMap 62467 Sasko in English: DED

Podregióny: Dresden, Chemnitz, Leipzig


demograficky strom DED Sasko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,1
miera nezamestnanosti mladých20196,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202247,1

Zamestnanosť podľa sektorov, Sasko

NACE r2%NACE r2%
A26,11 %B-E416,421 %
F157,98 %G-I391,520 %
J744 %K34,52 %
L23,41 %M_N184,79 %
O-Q561,729 %R-U89,85 %
TOTAL1960,2100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Sasko, 2022

Demografia

demograficky strom DED Sasko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20224 043 002
hustota obyvateľstva2022222,8
index demografickej závislosti202244,8
demograficky strom DED Sasko demografická pyramída

Z wikipédie: Slobodný štát Sasko (nem. Freistaat Sachsen) je jedna zo 16 spolkových krajín Nemecka. Rozkladá sa na východe Nemecka. Je jednou z dvoch nemeckých spolkových krajín (popri Slobodnom štáte Bavorsko), ktoré hraničia s Českom. Na severe hraničí s Brandenburskom a Saskom-Anhaltskom; na západe so Saskom-Anhaltskom a Slobodným štátom Durínsko, na juhozápade s Slobodným štátom Bavorsko; na juhovýchode s Českom; na východe s poľskou časťou Lužice a Sliezska (vojvodstvo Dolnosliezske a Lubušské). V súčasných hraniciach existuje od roku 1993. Pomaly sa zotavuje z takmer štyridsiatich rokov komunistickej diktatúry bývalého NDR. V týchto časoch sa priemysel a hlavne ťažba hnedého uhlia výrazne podieľala na devastácii krajiny Krušných hôr a okolia. Dnes sa tieto aktivity utlmujú v záujme zlepšenia ekologickej situácie. Energetická problematika sa v posledných rokoch rieši alternatívnym spôsobom (veterné elektrárne) a zdá sa, že tento trend je na vzostupe.

Povrch sa pozvoľna zdvíha zo Severonemeckej nížiny (Norddeutsches Tiefland) na juh do Krušných hôr.

Ostatné: Nemecko, Bavorsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Sársko, Meklenbursko-Predpomoransko, Hesensko, Hamburg, Severné Porýnie-Vestfálsko, Brandenbursko, Bádensko-Württembersko, Brémy, Durínsko, Berlín, Dolné Sasko, Porýnie-Falcko, Sasko-Anhaltsko, Sasko

Susedia: Juhozápadný markoregión, Brandenbursko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Bavorsko, Česko, Severozápadný makroregión

Podregióny: Dresden, Chemnitz, Leipzig

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Sasko – DED, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/DED


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED