qr kod na stranku

Sasko – DED

regióny EÚ: Nemecko > Sasko


mapka Sasko DED
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20237,8
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202329,18
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202314,11
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202346,37
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202392,79
podiel nezamestnanosti mužov a žien202391,43
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201910,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20235,7
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202291
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202378,9

Viac na wikipédii Wikidata Q1202 OpenStreetMap 62467 Sasko in English: DED

Podregióny: Dresden, Chemnitz, Leipzig


demograficky strom DED Sasko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,4
miera nezamestnanosti mladých20196,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20231,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202343

Zamestnanosť podľa sektorov, Sasko

NACE r2%NACE r2%
A22,81 %B-E404,921 %
F156,48 %G-I390,520 %
J71,74 %K34,82 %
L21,91 %M_N19410 %
O-Q586,530 %R-U85,64 %
TOTAL1969,2100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Sasko, 2023

Demografia

demograficky strom DED Sasko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20234.086152e+06
hustota obyvateľstva2022223,6
index demografickej závislosti202344,6
demograficky strom DED Sasko demografická pyramída

Z wikipédie: Slobodný štát Sasko (nem. Freistaat Sachsen) je jedna zo 16 spolkových krajín Nemecka. Rozkladá sa na východe Nemecka. Je jednou z dvoch nemeckých spolkových krajín (popri Slobodnom štáte Bavorsko), ktoré hraničia s Českom. Na severe hraničí s Brandenburskom a Saskom-Anhaltskom; na západe so Saskom-Anhaltskom a Slobodným štátom Durínsko, na juhozápade s Slobodným štátom Bavorsko; na juhovýchode s Českom; na východe s poľskou časťou Lužice a Sliezska (vojvodstvo Dolnosliezske a Lubušské). V súčasných hraniciach existuje od roku 1993. Pomaly sa zotavuje z takmer štyridsiatich rokov komunistickej diktatúry bývalého NDR. V týchto časoch sa priemysel a hlavne ťažba hnedého uhlia výrazne podieľala na devastácii krajiny Krušných hôr a okolia. Dnes sa tieto aktivity utlmujú v záujme zlepšenia ekologickej situácie. Energetická problematika sa v posledných rokoch rieši alternatívnym spôsobom (veterné elektrárne) a zdá sa, že tento trend je na vzostupe.

Povrch sa pozvoľna zdvíha zo Severonemeckej nížiny (Norddeutsches Tiefland) na juh do Krušných hôr.

Ostatné: Nemecko, Hamburg, Berlín, Bavorsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sársko, Hesensko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Brandenbursko, Bádensko-Württembersko, Durínsko, Sasko, Brémy, Dolné Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko

Susedia: Juhozápadný markoregión, Brandenbursko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Bavorsko, Česko, Severozápadný makroregión

Podregióny: Dresden, Chemnitz, Leipzig

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Sasko – DED, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RDED, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DED