qr kod na stranku

Porýnie-Falcko - DEB

regióny EÚ: Nemecko > Porýnie-Falcko


mapka Porýnie-Falcko DEB
vlajka Porýnie-Falcko DEB erb Porýnie-Falcko DEB
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202134,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021111
miera nezamestnanosti20213,8
miera zamestnanosti202175,7
počet obyvateľov20214 098 391
hustota obyvateľstva2019207,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,6
miera nezamestnanosti mladých20217,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20199,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,1
index demografickej závislosti202134,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,08

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Porýnie-Falcko

nace_r2%
A26,51 %
B-E452,322 %
F132,56 %
G-I407,220 %
J72,14 %
K663 %
M_N180,89 %
O-Q587,729 %
R-U98,95 %
TOTAL2038,7100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Porýnie-Falcko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Porýnie-Falcko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DEB Porýnie-Falcko 1996 demografická pyramída demograficky strom DEB Porýnie-Falcko demografická pyramída

Z wikipédie:

Porýnie-Falcko (nem. Rheinland-Pfalz) je spolková krajina na juhozápade Nemecka.

ostatné: Nemecko, Berlín, Brémy, Meklenbursko-Predpomoransko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Brandenbursko, Dolné Sasko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Hamburg, Porýnie-Falcko

susedia: Sársko, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, Bádensko-Württembersko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Luxemburg, Hesensko, Valónsko

podregióny: Koblenz, Trier, Rheinhessen-Pfalz

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Porýnie-Falcko - DEB, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEB


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEB
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .