Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Luxemburg - LU0

regióny EÚ: Luxemburg > Luxemburg


mapka Luxemburg LU0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201.7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019260
miera nezamestnanosti20206.8
miera zamestnanosti202067.2
počet obyvateľov2020626 108
hustota obyvateľstva2019239.8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20206.25
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202030.64
účasť na celoživotnom vzdelávaní202016.3
miera nezamestnanosti mladých202023.2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202031.4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20206.6
index demografickej závislosti202020.9
podiel zamestnanosti mužov a žien202090.77
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020106.06
demograficky strom LU0 Luxemburg podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Luxemburg

nace_r2%
K32.911 %
A2.11 %
R-U2910 %
M_N35.212 %
J10.94 %
L2.51 %
TOTAL292.4100 %
F15.75 %
O-Q85.829 %
B-E12.84 %
NRP17.86 %
G-I47.816 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Luxemburg, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Luxemburg

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom LU0 Luxemburg 1996 demografická pyramída demograficky strom LU0 Luxemburg demografická pyramída

ostatné: Luxemburg, Luxemburg

susedia: Sársko, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, Valónsko, Porýnie-Falcko

podregióny: Luxemburg

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Luxemburg - LU0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LU0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LU0