qr kod na stranku

Luxemburg - LU0

regióny EÚ: Luxemburg > Luxemburg


mapka Luxemburg LU0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202133,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021268
miera nezamestnanosti20215,3
miera zamestnanosti202169,4
počet obyvateľov2022645 397
hustota obyvateľstva2019239,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní202117,9
miera nezamestnanosti mladých202116,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202123,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,7
index demografickej závislosti202221,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,91
demograficky strom LU0 Luxemburg podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Luxemburg

nace_r2%
A3,31 %
B-E11,54 %
F15,85 %
G-I47,816 %
J13,64 %
K34,111 %
L2,61 %
M_N37,612 %
NRP16,15 %
O-Q91,930 %
R-U32,511 %
TOTAL306,8100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Luxemburg, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Luxemburg

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom LU0 Luxemburg 1996 demografická pyramída demograficky strom LU0 Luxemburg demografická pyramída

ostatné: Luxemburg, Luxemburg

susedia: Sársko, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, Valónsko, Porýnie-Falcko

podregióny: Luxemburg

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Luxemburg - LU0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LU0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LU0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .