qr kod na stranku

Luxembursko – LU

regióny EÚ: Luxembursko


mapka Luxembursko LU
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,46
výdavky na APTP20210,525
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202316,2
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20238,2
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20236,4
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q46,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q437,8
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202313
pracujúci na čiastočný úväzok2023q417,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q47,78
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q427,47
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q456,8
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202349,9
výška minimálnej mzdy v €2024q12570,93
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11876,92
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202335 798
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien2022-0,7
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202361,9
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021100
podiel zamestnanosti mužov a žien202390,76
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q4103,7
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202330,5
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q420,1
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2014q338
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20238,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2023240
splátka verejného dlho ako % HDP20230,3
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q469,1
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202020,9

Viac na wikipédii Wikidata Q32 OpenStreetMap 2171347 Luxembursko in English: LU

Podregióny: Luxembursko, Luxembursko


demograficky strom LU Luxembursko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20235,2
miera nezamestnanosti mladých202318,8
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q49
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q41,7
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q431,9

Zamestnanosť podľa sektorov, Luxembursko

NACE r2%NACE r2%
A2,71 %B-E12,54 %
F15,75 %G-I49,615 %
J165 %K38,612 %
L2,51 %M_N40,613 %
NRP13,74 %O-Q93,929 %
R-U35,711 %TOTAL321,7100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Luxembursko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Luxembursko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 13.6
E: 7.4; U: 1.0; I: 5.2
P: 33.8
E: 17.9; U: 1.1; I: 14.8
P: 36.9
E: 28.6; U: 1.6; I: 6.7
Y30-39P: 11.3
E: 9.2; U: 0.7; I: 1.4
P: 25.1
E: 22.6; U: 0.9; I: 1.6
P: 63.1
E: 58.2; U: 1.6; I: 3.3
Y40-49P: 16.9
E: 13.2; U: 0.6; I: 3.1
P: 24.3
E: 21.4; U: 0.5; I: 2.4
P: 52.2
E: 47.9; U: 1.1; I: 3.2
Y50-59P: 23.1
E: 14.2; U: 0.5; I: 8.4
P: 30.3
E: 20.6; U: 0.6; I: 9.1
P: 36.5
E: 31.1; U: 1.3; I: 4.1
Y60-69P: 20.3
E: 1.9; U: 0.3; I: 18.1
P: 23.1
E: 2.1; U: 0.6; I: 20.4
P: 18.3
E: 4.8; U: 0.3; I: 13.2

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom LU Luxembursko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2023660 809
hustota obyvateľstva2022252,6
index demografickej závislosti202321,5
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2021q35,7
miera náhrady miezd dôchodkami20220,97
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,97
doba dožitia 50‐ročného človeka202133,9
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202120
demograficky strom LU Luxembursko demografická pyramída

Susedia: Belgicko, Nemecko, Francúzsko

Podregióny: Luxembursko, Luxembursko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Luxembursko – LU, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RLU, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LU