Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Luxemburg - LU

regióny EÚ: Luxemburg


mapka Luxemburg LU
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2021q41,8
podiel dlhodobo nezamestnaných2021q447,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020263
miera nezamestnanosti2021q44,3
miera zamestnanosti2021q469,4
počet obyvateľov2021634 730
hustota obyvateľstva2019239,8
výdavky na PTP ako percento HDP20191,184
výdavky na APTP20190,566
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2021q438,7
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202128,4
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20217,6
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2021q46,9
pracujúci na čiastočný úväzok2021q417,23
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2021q45,94
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2021q430,05
rozdiel v platoch mužov a žien20200,7
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202167,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202117,9
miera nezamestnanosti mladých2021q417,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2021q331,9
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2020q322,3
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2014q338
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2021q29,9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2021q45,5
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2021q35,7
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202020,9
miera náhrady miezd dôchodkami20201,04
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,95
index demografickej závislosti202121
podiel zamestnanosti mužov a žien2021q491,31
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021q495,45
splátka verejného dlho ako % HDP20210,2
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202148,8
výška minimálnej mzdy v €2022q12256,95
výška minimálnej mzdy v PPS2022q11707,07
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202134 631
demograficky strom LU Luxemburg podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Luxemburg

nace_r2%
K34,111 %
L2,61 %
O-Q91,930 %
NRP16,15 %
TOTAL306,8100 %
J13,64 %
R-U32,511 %
B-E11,54 %
A3,31 %
M_N37,612 %
F15,85 %
G-I47,816 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Luxemburg, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Luxemburg

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 14.8
E: 7.5; U: 2.1; I: 5.2
P: 34.8
E: 18.5; U: 3.0; I: 13.3
P: 33.9
E: 25.8; U: 2.0; I: 6.1
Y30-39P: 12.0
E: 8.8; U: 1.2; I: 2.0
P: 26.4
E: 23.2; U: 1.0; I: 2.2
P: 57.1
E: 50.2; U: 2.8; I: 4.1
Y40-49P: 19.3
E: 14.6; U: 1.4; I: 3.3
P: 27.2
E: 22.9; U: 1.4; I: 2.9
P: 44.0
E: 39.7; U: 1.6; I: 2.7
Y50-59P: 26.6
E: 15.8; U: 0.7; I: 10.1
P: 31.3
E: 22.8; U: 1.0; I: 7.5
P: 29.5
E: 25.3; U: 0.7; I: 3.5
Y60-69P: 21.7
E: 1.9; U: 0.0; I: 19.8
P: 21.5
E: 2.0; U: 0.2; I: 19.3
P: 15.8
E: 3.8; U: 0.0; I: 12.0

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom LU Luxemburg 1996 demografická pyramída demograficky strom LU Luxemburg demografická pyramída

ostatné: Lotyšsko, Litva, Lichtenštajnsko, Luxemburg

susedia: Belgicko, Nemecko, Francúzsko

podregióny: Luxemburg

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Luxemburg - LU, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LU


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LU
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska (a v budúcnosti aj ďalších krajín). Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počet a štruktúre nezamestnaných.. . .