Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Luxemburg - LU

LU mapa LU vlajka
ukazovateľrok
počet obyvateľovrok 2012524 853
rozloha v km štvorcovýchrok 20122 586
HDP na obyvateľa v PPSrok 201065 200
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚrok 2012262
miera nezamestnanosti2 kvartál 20145,00
miera nezamestnanosti mužovrok 20124,50
miera nezamestnanosti žienrok 20125,90
miera zamestnanosti2 kvartál 201459,60
miera zamestnanosti mužovrok 201369,30
miera zamestnanosti žienrok 201353,90
Rozdiel v zamestnanosti mužov a žienrok 201313,60
HICP infláciarok 20122,90
Vzdialenosť z Bratislavy824 km
Vzdialenosť z Košíc1106 km

Nezamestnanosť mladých

Miere nezamestnanosti mladých2 kvartál 201416,90100%
Miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelanímrok 201222,60134%
demografická pyramída Luxemburg,

GIF

Štruktúra zamestnaných podľa vzdelania

Zamestnanosť podľa vzdelaniarok 2012220100%

Zdroj: Eurostat; tu uvádzaný skrátený názov premennej nemusí presne popisovať jej obsah.

Informácie z wikipédie

viac ...

podregióny Luxemburg : Luxemburg

Susedné regióny: Belgicko, NemeckoFrancúzsko

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/LU
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko